11,43+23mm  (45APS)
                    Šis šovinys labiausiai yra išplitęs Amerikos žemyne,  kur  didžioji  dalis  gyven
                              tojų yra pamišę dėl savo saugumo. Daugelį metų  jis  yra  pats  efektyviausias
                              ir galingiausias iš pistoletinių šovinių, ir naudojamas ne  tik   savigynai,  bet  ir
                              policijoje, kariuomenėje ir spec.pajėgose. Vienu metu šis šovinys buvo primirš
                              tas ir buvo susižavėta 9mm Para kalibru,  bet  neilgam.  Ginklų  ekspertų  yra
                              vieninga nuomonė : 9mm ginklai nėra  efektyvūs, nes neturi pakankamai stab
                              domo efekto. Vėl buvo sugrįžta prie 45 kalibro.
                              Šovinys buvo sukurtas 1911m kartu su pistoletu  "Colt" ir  iškart   pripažintas
                              kaip efektyvus ir patikimas. Jam yra gaminami ne tik pistoletai, bet ir pistole
                              tai-kulkosvaidžiai.
                              ŠOVINYS YRA NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE

                                                                

                                                                 Kalibras                          11,43mm
                                                                 Šovinio ilgis                     32,4mm
                                                                 Gilzės ilgis                       22,81mm
                                                                 Šovinio svoris                  14gr
                                                                 Kulkos svoris                   8,42gr
                                                                 Parako svoris                   0,12gr
                                                                 Vo                                     260m/s
                                                                 Eo                                     504J

                                                                                      į pradžią