12,7+108mm
       
Šovinys sukurtas 1930m. Nekartą modernizuotas ir tobulintas, 1938m. priimtas apginklavimui.
            Naudojamas  prieštankiniams šautuvams, ir tik pieš pat karą buvo sukurtas kulkosvaidis, kuris
            greitai įrodė savo pranašumą prieš bet kokią tuo metu naudotą lengvąją šaulių ginkluotę. Neuž-
            ilgo pasirodė nauji kulkosvaidžio DŠK variantai- jūrinis, zenitinis ir tankinis. Šovinys buvo pra-
            dėtas plačiai naudoti  beveik visose kariuomenės rūšyse .  Greitu laiku atsirado naujas kulkos-
            vaidis NSV ir nauji šoviniai B-32 (šarvamušys), BZT (padegantis- trasuojantis šarvamušys), MDZ
            (momentalaus veikimo padegantis šarvamušys).

                                                
                                                           Kalibras                                     12,7mm
                                                           Šovinio ilgis                               146mm
                                                           Gilzės ilgis                                 108mm
                                                           Šovinio svoris                            140gr
                                                           Kulkos svoris                             51gr
                                                           Parako svoris                            17,60gr
                                                           Vo                                               840m/s
                                                           Eo                                              18860J

                                                                                    į pradžią