14,5+155mm
                  
  Prieš pat Antrojo Pasaulinio karo pradžią SSSR ginklų konstruktoriai
                             pradėjo  kurti naujus prieštankinius ginklus , nes to meto  gink-
                             luotės šautuvai  buvo neefektingi dėl silpnoko šovinio. 1941m.
                             pabaigoje, po sėkmingų bandymų, buvo priimtas apginklavimui naujas šovi-
                             nys. Jis buvo pritaikytas kovai su lengvai šarvuota technika, aviacija, laiki-
                             nais įtvirtinimais, ir buvo naudojamas prieštankiniams PTRD ir DTPS šautu-
                             vams. Po karo jam buvo sukurtas kulkosvaidis KPV ir KPVT, taip pat sukur-
                             ti nauji  šarvamušiai, šarvamušiai-padegamieji ir trasuojantys šoviniai.
                             ŠOVINYS NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE

                                             
                                                             Kalibras                           14,5mm
                                                             Šovinio ilgis                     155mm
                                                             Gilzės ilgis                       114mm
                                                             Kulkos svoris                   63,40gr
                                                             Parako svoris                   28,80gr
                                                             Vo                                     976m/s
                                                             Eo                                     30675J

                                                                                į pradžią