5,45 + 39
             
Tarpinis , sumažinto galingumo šovinys yra priimtas apginklavimui 1974m.  Mažo
                     kalibro kulka, skrydyje yra stabili, turi didelį pradinį greitį, neaukštą trajektoriją,
                     nemažą pramušamąją galią ir didelį  stabdomą efektą. Stabdomas efektas yra
                     pasiekiamas kulkos konstrukcijos dėka: kulkos svorio centras yra nustumtas į
                     kulkos galą, sutikusi kliūtį kulka pradeda vartytis ir tampa nenusakoma.
                     Kulka susideda iš apvalkalo, švininio šerdies apvalkalo ir plieninės šerdies.
                     Šiuo metu yra gaminami šoviniai:
                                          "PS" - paprasti
                                          "T" - trasuojantys
                                           Šarvamūšiai
                                           Mokomieji  (su plastmasine kulka)
                                                                    
                                                          Kalibras                               5,45mm
                                                          Šovinio ilgis                          57mm
                                                          Šovinio svoris                      10,2gr
                                                          Kulkos svoris                       3,4gr
                                                          Gilzės ilgis                            39,6mm
                                                          Parako svoris                       1,45gr
                                                          Užtaiso kameros tūris          1,56m3
                                                          Maksimalus dujų slėgis       3000kg/m2
                                                          Pradinis kulkos greitis         900m/s  
                                                          Kulkos energija                    1316J

                                                                                 į pradžią