7,92mm Mauser 03/05
                                                             7,92+57
mm
                            Praeito amžiaus aštuntame dešimtmetyje, kaizerinės Vokietijos karinė vadovybė
                           patyrė savo pervertinimo nesėkmę. Kaip tik tuo metu Vokietijai kaimyninės
                           valstybės (Belgija, Prancuzija, Šveicarija ir kt.) baigė bandymus ir įvedė pėstininkų
                           ginkluotėn mažesnio kalibro , nei turėta, šovinius. Vokietijoje tai buvo įvertinta
                           kaip teigiama savybė ir skubos tvarka, panaudojant šveicarų Schmidt-Rubin 7,5mm
                           šovinio pavyzdį, 1887m. pradėti gaminti 7,92mm. kalibro daugiašūviams 1888m.
                           pavyzdžio Mauser tipo šautuvams, šoviniai.
                             Naujas (M 88) šovinys turėjo nikeliu padengtą kulką, kurios svoris buvo 14,7gr.
                           parako svoris - 2,75gr.
                             1898m., įvedus patobulintą Mauser tipo šautuvą, pradėta tobulinti ir jam skirtus
                           šovinius. Vietoje bukagalės kulkos įvesta smailiagalė. 1903m. pav. kulka. Ginkluotėn
                           naujieji šoviniai įvedami 1905m., tačiau šio tipo šoviniais kariuomenė perginkluojama
                           prieš pat pirmojo pasaulinio karo pabaigą . Taip buvo sukurtas ir pagamintas
                           universalus šovinys, tinkantis šautuvams, karabinams bei kulkosvaidžiam.
                             Kadangi šie šoviniai pasižymėjo labai geromis balistinėmis savybėmis, greit išplito
                           daugelio šalių apginklavime, tame tarpe ir Lietuvoje, kur juo gamino kariuomenės
                           dirbtuvės Linkaičiuose. Dar ir šiandien šie šoviniai plačiai paplitę pasaulyje, kaip
                           7,92mm. Mauzer arba 8+57JS šoviniai.
                             Šie šoviniai vartojami, ne tik kariuomenėje, bet ir medžioklės poreikiams. Čia jie
                            turi 8+57 indeksą.
                                                                            
                                                      Kalibras                                        7,92mm
                                                      Šovinys                                          7,92+57mm
                                                      Šovinio svoris                                27gr
                                                      Kulkos svoris                                12,80gr
                                                      Parako svoris                                3,05gr
                                                      Pradinis kulkos greitis                  750-880m/s
                                                      Kulkos energija                             3600-4956J

         Medžiaga parengė R. Mintautas

                                                                                        į pradžią