9+17 KURZ    380 AUTO
           
Tai yra pats galingiausias iš įstatymo leidžiamų naudoti savigynai šovinių.  Kalbėti  apie jo
              stabdomą efektą būtu juokinga , nes kulkos energija viso 230 J. Šovinys yra sukurtas Ameri-
              koje  1903m,  firmoje  "Colt"  specialiai  mažam  kišeniniam   pistoletui, kuris taip ir neturėjo
              pasisekimo tarp ginklų vartotojų. Nuo 1910 šovinys gaminamas Europoje. Nuo 1996m.  gami-
              namas Rusijoje, taip vadinamiems "civiliniams ginklams".
                 Dėl mažo šovinio galingumo  kariuomenėje yra nenaudojamas, o nuo 1980m. praktiškai
              nenaudojamas ir policijoje.
                 Kulka susideda iš geležinio, variu dengto kulkos apvalkalo, kuris yra užpildytas švinu, o
              gilzė yra geležinė, dengta variu.

                                                            
                                                                Kalibras                         9mm
                                                                Šovinio ilgis                   25mm
                                                                Gilzės ilgis                     17,3mm
                                                                Kulkos svoris                 5,9-6,2gr
                                                                Vo                                   270-320m/s
                                                                Eo                                  224-280J

                                                                                    į pradžią