9+19mm Parabelum
                        
Tai labiausiai paplitęs  šovinys Pasaulyje. Jį sukūrė 1898m. Georgas  Liugeris.
                     1902m.  šovinys priimtas Vokietijos  kariuomenės  apginklavimui.  1915 m.  pirmą  kartą
                     modernizuojamas, pakeičiama kulkos forma. 1917m. modernizuojamas antrą kartą, nors
                     forma  išliko  nepakitusi,  buvo  pakeistos  gamybos  medžiagos ir šovinys žymiai  atpigo.
                     Šiuo metu šovinys gaminamas visame Pasaulyje,  jam yra sukurta didelis kiekis pistoletų
                     ir pistoletų-kulkosvaidžių. Dabartiniu metu pramonė gamina kelių  modifikacijų  šovinius.
                     Tai paprasti, šarvamušiai, trasuojantys, ekspansyviniai, su plastikinėmis  kulkomis, padi
                     dinto galingumo,  padidinto greičio ir su konteineriais, pripildytais šratų.

                     ŠOVINYS YRA NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE.

                                                             

                                                                Kalibras                          9mm
                                                                Šovinio ilgis                    29,7mm
                                                                Gilzės  ilgis                     19,15mm
                                                                Šovinio svoris                 7,2 - 12,5gr
                                                                Kulkos svoris                 5,8 - 12,5gr
                                                                Parako svoris                 0,36gr
                                                                Vo                                    350m/s
                                                                Eo                                    490J

                                                                                 į pradžią