RANKINĖ  GRANATA
                                                         F - 1
                        
Kuriant granatą F-1 už pagrindą buvo paimta Prancuziška granata F-1
                                     1915 m. pavyzdžio, kuri buvo tiekiama Rusijiai Pirmojo Pasaulinio karo
                                     metu. Granata yra skirta  priešo gyvajiai jėgai naikinti  ir yra priskirta
                                     ginamųjų granatų tipui.
                                     Granatos korpusas yra špižinis ir yra 10mm. storio. Sprogimo metu
                                     suskyla į 290- 300  skeveldrų ir uždengia 75 - 82m2. plotą. Pradinis
                                     skeveldrų greitis yra  730m/s. Atskiros didesnių gabaritų skeveldros
                                     yra pavojingos atstume iki 200m.  Granatai gali  būti naudojami dviejų
                                     tipų sprogdikliai , tai Kovešnikovo ir URGZ.
                                                               Granatos svoris                600 gr.
                                                               Granatos aukštis              124 mm.
                                                               Diametras                         55 mm.
                                                               Sprogstamos medžiaga    TNT (trotilas)
                                                               Sprogstamos medžiagos kiekis      60 gr.
                                                               Sprogdiklis                       distancinis
                                                               Lėtintuvo degimo laikas  3,2 - 4,2 s.
                                                 
                                                     Ginamoji granata F-1 su Kvešnikovo sprogdikliu.
                                                     1. Korpusas.
                                                     2. Technologinė kiaurimė su įsuktu kamščiu.
                                                     3. Sprogstamas užtaisas.
                                                     4. Sprogdiklio korpusas.
                                                     5. Kapsulis - degtuvas.
                                                     6. Letintuvas (parako vamzdelis).
                                                     7. Detonatorius.
                                                     8. Dužiklis.
                                                     9. Žiedas su kaiščiu.
                                                   10. Rutuliukas-saugiklis.
                                                   11. Kovinė spiruoklė.
                                                   12. Dangtellis.
                                                   13. Spiruoklė.
                                                   14. Nuleidžiamoji svirtis.  

                                                                                         į pradžią