RANKINĖS GRANATOS
                    Kas ir kada pimą kartą panaudojo rakinę granatą , matyt ir liks paslaptimi, greičiausiai
                    tai siekia parako atradimo laikus. Forma ir dydis ne kartą keitėsi kol pasiekė mūsų
                    laikus. Keitėsi ir gamybai naudojamos medžiagos, kol buvo apsistota ties metalu ir
                    vidutinio galingumo sprogstamos medžiagos. Šiuo metu ir į šios ginklų rūšies gamybai
                    yra pradėti naudoti polimerai, tai matosi iš paskutinių Rusijoje gaminamų granatų modelių
                    RGO ir RGN. Rezultate turime kompaktinį galingą ginklą, kuris su kiekvienais metais
                    tobulėja, o jo panaudojimo galimybės platėja.
                    Apie granatų panaudojimą , galima būtu kalbėti labai daug. Rinkdamas medžiagą šiam
                    puslapiui aptikau labai tiksliai apsakyta apie granatų panaudojimą 1946m. Vyriausios
                    Artilerijos valdybos išleistoje knygoje "Rankinės granatos" ( skaityti reikia originalo
                    kalba, nes išvertus į lietuvių kalbą tiesiog neskamba ) , "Ручные гранаты предназ-
                    чаются для поражения противрика непосредственно перед ударом в штыки,
                    при борбе в окопах, убежищах, ходах сообщения, населенных пунктах,лесах и
                    горах. Специалные ударные противотанковые гранаты применяются для
                    борбы с танками бронемашынами и другими подвижными или бронирыванными
                    целями противника." Prie viso šito reikia dar pridėti : minavimą, gaudyklių ir užtvarų
                    statymą. Pastaraisiais metais atsirado dar naujų tipų granatų, tai dūminės, cheminės,
                    šviečiančios, padegamosios (terminės) ir garsinės. Kurių panaudojimas reikiamu metu
                    yra žymiai efektingesnis , negu skeveldrinių granatų. Yra gaminamos ir prieštankinės 
                    kumuliatyvinės, smūginio veikimo granatos, bet pradėjus gaminti vienkartinius rankinius
                    granatsvaidžius jų gamyba ir panaudojimas pasidarė nebeaktualūs. 
                    Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę 1991 m. buvo pradėtos gaminti savo konstrukcijos
                    granatos. 
                                                                                   F - 1
                                                                                 RG - 42
                                                                                RGD - 5
                                                                             RGN     RGO 
                                                                                  RPG - 91 (Lietuva)
                                                                                  RPG - 92 (Lietuva)
                                                                                  RGG - 91 (Lietuva)
                 
                                                                                į pradžią