Rankinė granata RG-42
               
Rankinė puolamoji granata RG - 42 priklauso skeveldrinių-puolamųjų tipui ir yra
                        naudojama priešo gyvos jėgos naikinimui puolant ir ginantis.
                        Granatos korpusas yra metalinis cilindro formos. Iš apačios yra užvalcuotas dugnas
                        o iš viršaus dangtelis su flanšu sprogdikliui įsukti. Granatos viduje yra patalpintas
                        trim, keturiais sluoksniais susuktas metalinis tinklas, tam, kad padidintu skeveldrų
                        kiekį. Tinklo viduje yra patalpintas sprogstamasis užtaisas. Granatoje yra naudojamas
                        UZRG arba UZRGM tipo sprogdikliai.
                                                             Granato svoris                     420 gr.
                                                             Užtaiso svoris                      120 gr.
                                                    
                                                           1. Korpusas.
                                                           2. Metalinis tinklas.
                                                           3. Sprogstamasis užtaisas.
                                                           4. Sprogdiklis.
                                                           5. Sprogdiklio vamzdelis (lėtintuvas ir  detonatorius).
                                                           6. Apatinis dangtelis.
                                                           7. Viršutinis dangtelis.

                                                                                į pradžią