RANKINĖS GRANATOS
                                                  RGO ir RGN
          
Rankinės granatos RGO ir RGN skirtos naikinti priešininką atitinkamai puolant ir ginantis.
                 Šios rankinės granatos susideda iš korpuso, sprogstamo mišinio, detonatoriaus plytelės ir
                 degtuvo.  Korpuse yra sprogstamas mišinys ir detonatoriaus plytelės. Granatai sprogstant -
                 korpusas suskyla į skeveldras.
                 Granatos RGN korpusą sudaro du pusrutuliai pagaminti iš aliuminio lydinio.
                 Prie viršutinės korpuso dalies (4) su apmovos pagalba (2) prisuktas cilindras (3), kuris skyrtas
                 degtuvo įsukimui, o taip pat ir sprogstamo mišinio hermetizacijiai. Minėto cilindro apsaugai
                 nuo užteršimo, į jį su tepalu įsukamas plastmasinis kamštis (1).
                 Apatiniame pusrutulio (6) sprogstamo mišinio įdubime įdėta detonatoriaus plytelė, perduodanti
                 detonaciją nuo degiklio iki sprogstamo mišinio. Tarpiklis (7) neleidžia detonatoriaus plytelei
                 pasislinkti (8).
                 Rankinės granatos RGO korpusą sudaro du išoriniai (4 ir 6) pusrutuliai ir du vidiniai (9 ir 10)
                 pusrutuliai. Visi šie pusrutuliai pagaminti iš plieno. Šios granatos apatinis išorinis pusrutulis
                 turi išilgines ir skersines vageles, per kurias granata suskyla į skeveldras. Visa tai padidina
                 ginamosios granatos skeveldrų skaičių ir tuo didina jos kaunamąją galią.
                 Visą kitą šioje granatoje kaip ir puolamojoje RGN granatoje.
                                                     RGN                                                          RGO
                Granatos svoris           310 gr                                                        530 gr.
                Sprogstamos medž.
                svoris                           114 gr.                                                       92 gr.
                Saugus nuotolis           24 m.
                Sviedimo nuotolis        25 - 45 m.                                                  20 - 40 m.
                Distancinis gaištukas                                                                    3,3 - 4,5 s.
                Distancinio degtuvo užvedimas                                                    1 - 1,8 s. 
                                   

                                                     
Granatų RGO ir RGN degtuvas
         
Degtuvo paskirtis - susprogdinti sprogstamąjį mišinį granatai atsitrenkus į kliūtį. Sutrikus
               smogiamajam mechanizmu po 3,3 - 4,3 sekundžių suveikia distancinio įtaiso degiklis.
                                                                            Degtuvą sudaro:
                                                          saugiklis ir smogiamasis įtaisas
                                                          taikinio daviklis
                                                          distancinio užvedimo mechanizmas
                                                          distancinė įranga
                                                          detonavimo mazgas
               Visi mechanizmai ir detalės yra degtuvo korpuse.
               Smogiamasis mechanizmas užtikrina degtuvo saugumą iki apsauginio kaiščio ištraukimo
               ir kapsulės įdūrimą granatai metus. Smogiamąjį mechanizmą sudaro skiltuvas, apsauginis
               kaištis su žiedu, spyruoklė, nuleidžiamoji svirtis, sklendė, lystė ir kapsulė.
               Taikinio daviklis užtikrina degtuvo susprogdinimą atsitrenkus granatai į kliūtį. Kliūtis
               gali būti įvairios formos ir kietumo - granata sprogs net jei ji nukris į vandenį, purvą ar
               sniegą.
               Taikinio daviklį sudaro svarelis, gilzė, skiltuvas, spyruoklė ir įvorė.
               Distancinė įranga užtikrina detonatoriaus susprogdinimą per 3,3 - 4,3 sek. nuo granatos
               metimo momento. Ją sudaro įvorė su mišiniu ir kapsulė-detonatorius.
               Distancinio užvedimo mechanizmas užtikrina degtuvo saugumą ikki granatos metimo ir
               degtuvo užvedimą per 1 - 1,8 sek. nuo granatos metimo . Šį mechanizmą sudaro įvorė su
               mišiniu, fiksatorius, slankiklis, kapsulė ir spyruoklė.
               Detonavimo mazgas sudarytas iš kapsulės-detonatoriaus ir įvorės, kurie įtvirtinti gilzėje.
               

       
                                                   
                                                                1. Detonatorius.
                                                                2. Kapsulė-detonatorius.
                                                                3. Tolimo užvedimo slankiklis.
                                                                4. Skiltuvas.
                                                                5. Gilzė.
                                                                6. Įvorė.
                                                                7. Korpusas.
                                                                8. Taikinio daviklio inercinis svorelis.
                                                                9. Smogiamojo įtaiso skiltuvas.
                                                              10. Smogiamasis įtaisas.
                                                              11. Žiedas.
                                                              12. Saugiklio kapsulė.
                                                              13. Nuleidžiamoji svirtis.
                 
                
Medžiagą paruošė R. Mintautas

                                                                                   į pradžią