Rankinė puolamoji granata RPG - 91
              
Lietuvoje gaminama granata,  skirta priešo gyvosios jėgos naikinimui puolant ir
                       ginantis.
                                                          Granatos svoris                           560 gr.
                                                          Degtuvo suveikimo laikas          3,0 - 3,8 sek.
                                                          Skeveldrų veikimo spindulys      20 - 25 m.
                                                          Smūgio bangos spindulys            10 m.
                                                          Sviedimo nuotolis                        35 -45 m.
                                                              
                                                           1. Kevalas.
                                                           2. Smogiamasis mechanizmas.
                                                           3. Gaištukas.
                                                           4. Sprogdiklis.
                                                           5. Degtuvo vamzdelis.
                                                           6. Sprogstamasis užtaisas.
                                                           7. Degtuvas.
                                                           8. Kreiptuvėlis.
                                                           9. Skiltuvas.
                                                         10. Spyruoklė.
                                                         11. Nuleidžiamoji svirtis.
                                                         12. Kaištis.
                                                         13. Degiklis (kapsulė).
                                                         14. Gaištuko vamzdelis.
                                                         15. Taurelė.
                                                         16. Sprogdiklio vamzdelis.
                                                         17. Spiralė.
                                                                             į pradžią