Povamzdinis granatsvaidis
                                                             GP - 25;  GP - 30;
                                                                "KOSTIOR"
                                        
                    
Povamzdinis granatsvaidis yra priimti apginklavimui ir gaminami nuo 1981 m. Yra
                          naudojamas kovai su priešo gyvąja jėga, esančia atviroje vietovėje, nedengtuose
                          apkasuose, miške ir yra pritaikytas naudoti automatiniams šautuvams AKM;
                          AKMS; AK-74; AKS-74; AK-74M; . Nuo 1988 m. yra priimtas apginklavimui ir
                          gaminamas patobulintas granatsvaidžio variantas GP-30.
                          Granatsvaidžio konstrukcija yra labai paprasta. Jis susideda iš graižtvuoto vamzdžio,
                          skėlimo mechanizmo, trumpos pistoletinės rankenos, tvirtinimo kronšteino, atmetamo
                          kryptuko ir taikiklio šaudymui tiesia trajektorija ir specialios lentelės ir svambalo
                          šaudymui aukšta trajektorija.
                                                  
                                                                                                 GP-25                           GP-30
                                            Kalibras                                        40 mm                           40 mm
                                            Svoris                                            1,3 kg                            1,2 kg
                                            Ilgis                                               323 mm                         257 mm
                                            Vamzdžio ilgis                               205 mm                         205 mm
                                            Graižtvų skaičius                          12                                  12
                                            Pradinis granatos greitis              76 m/s                           76 m/s
                                            Greitošauda                                   5 šūv/min                     5 šūv/min
                                            Realus šūvio nuotolis                   400 m                            400 m

                                                                            Granata  VOG - 25
                                                   
                  Granata susideda: iš aliumininio korpuso užpildyto sprogstama medžiaga ir skeveldromis,
                                                  gilzės su parako užtaisu, kapsulio ir sprogdiklio.
                  Sprogdiklis užsiveda po šūvio, granatai nuskridus 10 - 40 m. Granata turi likvidatorių kuris
                  suveikia 14 - 19 sek. po šūvio.        
                                           Granatos tipas                                 skeveldrinė
                                           Kalibras                                           40 mm
                                           Svoris                                               0,225 kg
                                           Užtaiso svoris                                  48 gr
                                                                                         
                                                                                   į pradžią