sniper@is.lt                          REAKTYVINIAI-PRIEŠTANKINIAI GRANATSVAIDŽIAI
                                                 "PANZERSHEK",    "PANZERFAUST-1",   "PANZERFAUST-2"
                                     1942m. vokiečių kostruktoriai trofėjinio 60 mm amerikietiško granatsvaidžio "BAZUKA"                                     bazėje sukūrė prieštankinį 88 mm kalibro granatsvaidį, kuris gavo pavadinimą "PANZER-                                     SHREK". Nuo amerikietiško "BAZUKA" M1 jis skyrėsi tik didesniu kalibru ir pramuša-
                                  mąja galia, kuri buvo padidinta iki 150mm. Sprogstamosios medžiagos (trotilas-geksogenas
                                  santykiu 40:60%) kiekis buvo padidintas iki 0,66 kg. Praplėstas temperatūrinis diapazonas,                                     nes buvo gaminamos dviejų tipų granatos -  šaudymui prie teigiamos aplinkos temperatūros
                                  "tropinės" ir prie neigiamos -"arktinės". Granatsvaidis buvo gan netobulas, todėl šaulys,
                                  šaudamas, turėjo mūvėti temperatūrai atsparias pirštines ir kaukę. Vėliau prie granatsvai-
                                  džio buvo pritvirtintas specialus apsauginis skydelis.
                                                       panzersherk.jpg (18383 bytes)
                                                       Granatsvaidžio kalibras                                                  88mm.
                                                       Granatos kalibras                                                            88mm.
                                                       Granatsvaidžio svoris                                                      9,2kg.
                                                       Granatos svoris                                                                3,3kg.
                                                       Sprogstamos medžiagos kiekis                                       0,66kg.
                                                       Parako reaktyviniame variklyje svoris                          0,175kg.
                                                       Granatsvaidžio ilgis                                                         1600mm.
                                                       Pramušamoji galia                                                           150mm.
                                                       Tiesaus šūvio nuotolis į 2m. taikinį                                120m.
                                                                    panzersherk1.jpg (18218 bytes)
                                                    1 - sprogdiklis, 2 - priekinė dalis, 3 - korpusas, 4 - sprogstamasis užtaisas ,
                                                    5 - galinė dalis su reaktyviniu varikliu, 6 - dujų išmetimo anga, 7 - elektros
                                                    laidas, 8 - medinė kaladėlė su kontaktu, 9 - kumuliatyvinė įduba.
                                      Lygiagrečiai  granatsvaidžiui "PANZERSHREK", kitas vokiečių inžinierius-konstrukto
                                  rius G.Langvai kūrė visiškai naujos konstrukcijos granatsvaidį, kuris, užbaigus darbus, buvo                                     pavadintas "FAAUSTPATRONE", dar vėliau-  "Panzerfaust". Konstruktorius įvykdė jam
                                  iškeltą užduotį, ko pasekoje  kariuomenės apginklavimui buvo priimtas vienkartinio panau-                                     dojimo granatsvaidis su dinamo - reaktyvine, virškalibrine granata. Pramušamoji granats-
                                  vaidžio galia padidėjo iki 200mm, o pats granatsvaidis tapo konstruktyviai žymiai pa -
                                  prastenis, nei iki šiol buvęs apginklavime granatsvaidis "PANCESHREK". Iš viso buvo
                                  sukurtos keturios granatsvaidžio modifikacijos: "PANZERFAUST 30 klein", "PAZER-
                                  FAUST 30 gros", "PANZERFAUS 60", " PANZERFAUST 100". Prie granatsvaidžio esan-
                                  tys skaičiai reiškia šūvio į 3,5 m aukščio taikinį charakteristiką. Geriausias balistines cha-
                                  rakteristikas turi granatsvaidis su skaičiumi 100. Jis susideda iš lygiavamzdžio paleidimo
                                  įrenginio, ant kurio yra sumontuotas taikymosi ir paprasčiausias skėlimo bei nuleidimo me-
                                  chanizmai. Kumuliatyvinė granata susideda iš metalinio korpuso, į kurį  patalpintas tro-
                                  tilo-geksogeno sprogstamasis užtaisas santykiu 40:60%. Reaktyvinis variklis susideda iš
                                  kartoninės gilzės ir parako. Granatsvaidis buvo pilnai surenkamas gamykloje, po šūvio
                                  paleidimo įrenginiai paprasčiausiai buvo išmetami,  vėliau surenkami ir vežami į gamyklą
                                  pertaisyti. Vieną paleidimo įrenginį galima buvo pertaisyti keturis kartus.
                                                       panzerfaust.jpg (26681 bytes)
                                                      Piešinyje: višuje granatsvaidis "PANZERFAUST-1"
                                                                       viduryje granatsvaidžio "PANZRFAUST-1" išilginis pjūvis
                                                                       apačioje granatsvaidžio "PANZERFAUST-2" išilginis pjūvis
                                                     1 - granatos kurpusas, 2 - sprogstamasis užtaisas, 3 - kumuliatyvinė įduba,
                                                     4 - tarpinis detonatorius, 5 - sprogdiklis, 6 - medinis granatos kotas, 7 - vamzdis,
                                                     8 - reaktyvinis variklis, 9 - skėlimo mechanizmas.
                                                                                                    PANZERFAUST-1        PANZERFAUST 2
                                                       Kalibras                                          150mm.                             101mm.
                                                       Granatsvaidžio svoris                    5,35kg.                              3,25mm.
                                                       Granatsvaidžio ilgis                       1048mm.                            1010mm.
                                                       Granatos svoris                              2,8kg.                                1,65kg.
                                                       Pramušamoji galia                          200mm.                             140mm.
                                  Šio tipo granatsvaidžiai tuo metu laba iefektyvūs, kaip rodo statistika, lauko mūšio sąlygo -
                                  mis nuo  jų nukentėdavo apie 30%, o miesto mūšio sąlygomis apie 70% rusų tankų.
                                                       pazerfaust1.jpg (20306 bytes)
                                                      1 - Granatos korpusas, 2 - žiedas, 3 - ausytės, 4 - metalinis vamzdis,
                                                      5 - medinis kotas, 6 - stabilizatorius.
į pradžią