sniper@is.lt                                      REAKTYVINIS PRIEŠTANKINIS GRANATSVAIDIS
                                                                              RPG - 18
                                      rpg-18-1.jpg (17628 bytes)
                               Vienkartinis reaktyvinis prieštankinis granatsvaidis RPG-18 yra skirtas kovai su tan -
                                       kais, šarvuočiais, gyvąja priešo jėga ir lengavais įtvirtinimais.
                                       Granatsvaidis susideda iš plastikinio teleskopinio paleidimo įrenginio , kuriame yra
                                       įmontuoti taikymosi, skėlimo ir nuleidimo mechanizmai. Reaktyvinėkumuliatyvinė gra-
                                       nata susideda iš plieninio korpuso, sprogstamos medžiagos, sprogdiklio ir reaktyvinio
                                       variklio. Šūvio metu reaktyviniame variklyje ęsantis kuras (parakas) pilnai sudega,
                                       granatai dar neišskridus iš paleidimo įrenginio, o sprogdiklis užsiveda, granatai nuskrie
                                       jus 2 - 15m.
                                     
rpg-18-2.jpg (15107 bytes)
                                                            Kalibras                                                                             64mm.
                                                            Granatsvaidžio svoris                                                        2,6kg.
                                                            Granatos svoris                                                                  1,4kg.
                                                            Pradinis granatos greitis                                                    115m/s.
                                                            Granatsvaidžio ilgis                                                            705mm.
                                                            Granatsvaidžio ilgis išskleisto                                           1050mm.
                                                            Laikas pervedimui iš žygio padėties į kovinę                    8sek.
                                                            Likvidatoriaus suveikimo laikas                                        4-6sek.
                                                            Tiesaus šūvio nuotolis į 2m. aukščio taikinį                      135m.
                                                            Didžiausias taikymosi nuotolis                                           200m.
                                       rpg-18-4.jpg (23406 bytes)
                                                                a) kovinė granatos dalis                 b) reaktyvinis variklis
                                       1 - korpusas; 2 - atraminė įvorė; 3 - konusinė korpuso dalis; 4 - konusas; 5 - apvalkalas;
                                       6 - izoliuojanti įvorė; 7 - žiedas; 8 - prispaudimo žiedas; 9 - tarpinė; 10 - izoliatorius;
                                       11 - konusas; 12 - laidininkas; 13 - ekranas; 14 - įvorė; 15 - sprogstamasis užtaisas;
                                       16 - priekinė sprogdiklio VP-18 dalis; 17 - guminė tarpinė; 18 - dugninė sprogdiklio VP-18
                                       dalis; 19 - atraminis žiedas; 20 - pereinamasis dugnas; 21 - priekinė diafragma; 22 - reak
                                       tyvinio variklio parako užtaisas; 23 - kamera; 24 - galinė diafragma; 25 - degiklis; 26 -
                                       diskas; 27 - kamštis; 28 - vamzdelis; 29 - dujų išmetimo anga; 30 - stabilizatoriaus
                                       sparnelis; 31 - stabilizatoriaus sparnrlis su išpiova; 32 - stiklinaitė; 33 - atbulinis vožtu -
                                       vas; 34 - parako užtaisas; 35 - kapsulis;
                                       
                                                    rpg-18-5.jpg (25414 bytes)                                      rpg-18-6.jpg (27226 bytes)
                                                    priekinė sprogdiklio dalis                                        dugninė sprogdiklio dalis
                                                    1. Pjiezoelementas                                                    1. Kibirkštinis detonatorius
                                                    2. Dužiklis                                                                 2. Dužiklis
                                                    3. Veržlė                                                                    3. Korpusas
                                                    4. Apatinis kontaktas                                               4. Sprogstamoji medžiaga
                                                    5. Kontaktas
                                                    6. Izoliatorius
                                                    7. Korpusas
                                                    8. Membrama

                                                                            rpg-18-7.jpg (37156 bytes)
                                    a) kryptukas ir dioptras (vaizdas iš priekio); b) dioptras (vaizdas iš galo-trafaretas kraš-
                                    tutinėse padėtyse); v) kryptukas (vaizdas iš galo);
                                     1 - pagrindas; 2 - kriptuko ašis; 3 - rėmelis; 4 - kryptuko markiruotė; 5 - kryptuko mar
                                     kiruotė; 6 - kryptukas taikimuisi riboto matomumo sąlygomis; 7 - kryptuko pakyla;
                                     8 - taikiklio pakyla; 9 - dioptro ašis; 10 - viršutinė dioptro kiaurimė <<->> (šaudy
                                     mui minusinėje temperatūroje); 11 - apatinė dioptro kiaurimė <<+>> (šaudymui teigiamo
                                     moje aplinkos temperatūroje); 12 - dioptro trafaretas; 13 - figurinė išpjova; 14 - taikiklis
                                     taikimuisi riboto matomumo sąlygomis.
į pradžią