AK serijos automatiniai šautuvai
            
Tai garsaus rusų ginklų konstruktoriaus M.T. Kalašnikov sukurtą automatinių šautuvų
                    seriją (pagal Rusijoje priimtą ginklų klasifikaciją, automatų). Šis ginklai yra labiausiai
                    paplitęs po pasaulį ir yra gaminamas ne tik Rusijoje , bet ir daugelyje Pasaulio valstybių,
                    kur ir po šiai dienai yra pagrindinių šaulių ginklu. Pasaulyje yra gaminama nemažai
                    automatinių ginklų modelių į kurių pagrindą yra paimta AK schema.
                    Per daugelį metų ginklo konstrukcija, išliko nepakitusi, nors ginklas ne kartą buvo
                    tobulintas ir modifikuotas. Konstrukcija yra labai nesudėtinga, automatika veikia dujų
                    iš vamzdžio nuvedimo principu, o visos detalės yra nesudėtingos ir paprastos, kitaip
                    tariant nėra kam sulūžti ar užstrigti, todėl yra toks aukštas ginklo patikimumo laipsnis.
                    Konstruktorius naudodamas ta pačią automatinio šautuvo schemą yra sukūręs ir kelis
                    kulkosvaidžio modelius.
                    Prieš keletą metų pasirodė nauja , taip vadinama "Šimtoji" serija. Atsiliepimai yra labai
                    geri ir pagal visus parametrus lenkia savo pirmtakus.
                                                                                   
AK-47

   Kalibras                                7,62mm
   Ginklo ilgis                            870mm
   Ginklo ilgis su durtuvu         1070mm
   Ginklo svoris                         4,3kg
   Durklo svoris                         0,37kg
   Apkabos talpa                       30šov
   Apkabos svoris                     0,33kg
   Šaudymo tempas                   660šūv/min
   Greitošauda pavien. šūv.      40šūv/min
   Greitošauda serijomis           100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                        414mm
   Graižtvų skaičius                   4
   Graižtvas                               dešinys
   Taikymosi linijos ilgis           378mm
   Šovinys                                  7,62 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis          715m/s
   Didžiausias taik.nuotolis       800m
   Realus šūvio nuotolis            400m
                                                          

                                                                                   AKS-47

   Kalibras                                   7,62mm
   Ginklo ilgis                               868mm
   Ginklo ilgis su durtuvu            1070mm
   Ginklo ilgis su sudėta buože    645mm
   Durklo svoris                           0,37kg
   Apkabos svoris                        0,33kg
   Apkabos talpa                          30šov
   Šaudymo tempas                      660šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūv.    40šūv/min
   Greitošauda serijomis             100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                          414mm
   Graižtvų skaičius                     4
   Graižtvas                                  dešinys
   Taikymosi linijos ilgis              378mm
   Šovinys                                     7,62 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis             715m/s
   Didžiausias taik. nuotolis         800m
   Realus šūvio nuotolis               400m           
 

                                                                                        AKM

   Kalibras                                      7,62mm
   Ginklo ilgis                                 880mm
   Ginklo ilgis su durtuvu              1020mm
   Ginklo svoris                              3,6kg
   Durtuvo-peilio svoris                 0,45kg
   Geležinės apkabos svoris          0,33kg
   Plastmasinės apkabos svoris     0,23kg
   Apkabos talpa                             30šov
   Šaudymo tempas                        660šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais  40šūv/min
   Greitošauda serijomis                100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                             414mm
   Graižtvų skaičius                        4
   Graižtvas                                    dešinys
   Šovinys                                       7,62 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis               715m/s
   Didžiausias taik. nuotolis           1000m
   Realus šūvio nuotolis                 400m
 

                                                                                    AKMS

   Kalibras                                      7,62mm
   Ginklo ilgis                                 880mm
   Ginklo ilgis su durtuvu              1020mm
   Ginklo ilgis su sudėta buože       640mm
   Ginklo svoris                              3,6kg
   Durtuvo-peilio svoris                 0,45kg
   Geležinės apkabos svoris          0,33kg
   Plastmasinės apkabos svoris     0,23kg
   Apkabos talpa                             30šov
   Šaudymo tempas                        660šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais  40šūv/min
   Greitošauda serijomis                100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                             414mm
   Graižtvų skaičius                        4
   Graižtvas                                    dešinys
   Šovinys                                       7,62 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis               715m/s
   Didžiausias taik. nuotolis           1000m
   Realus šūvio nuotolis                 400m
                       
     

                                                                                  AKMSU

   Kalibras                                      7,62mm
   Ginklo ilgis                                 740mm
   Ginklo ilgis su sudėta buože       480mm
   Ginklo svoris                              2,85kg
   Apkabos talpa                             30šov
   Šaudymo tempas                        650šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais  40šūv/min
   Greitošauda serijomis                100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                             270mm
   Graižtvų skaičius                        4
   Graižtvas                                    dešinys
   Šovinys                                       7,62 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis               680m/s
   Didžiausias taik. nuotolis           400m
   Realus šūvio nuotolis                 200m
 
                 

                                                         AK-74

   Kalibras                                      5,45mm
   Ginklo ilgis                                 940mm
   Ginklo ilgis su durtuvu              1089mm
   Taikymosi linijos ilgis                379mm
   Ginklo svoris                              3,07kg
   Durtuvo-peilio svoris                 0,45kg
   Plastmasinės apkabos svoris     0,23kg
   Apkabos talpa                             30 - 45šov
   Šaudymo tempas                        600šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais  40šūv/min
   Greitošauda serijomis                100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                             414mm
   Graižtvų skaičius                        4
   Graižtvas                                    dešinys
   Graižtvų žingsnis                        200mm
   Šovinys                                       5,45 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis               900m/s
   Didžiausias taik. nuotolis           1000m
   Realus šūvio nuotolis                 440m
 

                                                                                     AKS-74

   Kalibras                                      5,45mm
   Ginklo ilgis                                 940mm
   Ginklo ilgis su durtuvu              1089mm
   Ginklo ilgis su sudėta buože       700mm
   Taikymosi linijos ilgis                 379mm
   Ginklo svoris                              2,97kg
   Durtuvo-peilio svoris                 0,45kg
   Plastmasinės apkabos svoris     0,23kg
   Apkabos talpa                             30 - 45šov
   Šaudymo tempas                        600šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais  40šūv/min
   Greitošauda serijomis                100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                             414mm
   Graižtvų skaičius                        4
   Graižtvas                                    dešinys
   Graižtvų žingsnis                        200mm
   Šovinys                                       5,45 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis               900m/s
   Didžiausias taik. nuotolis           1000m
   Realus šūvio nuotolis                 440m
               
 

                                                                                    AK-74M

   Kalibras                                      5,45mm
   Ginklo ilgis                                 940mm
   Ginklo ilgis su durtuvu              1089mm
   Ginklo ilgis su sudėta buož.       700mm
   Taikymosi linijos ilgis                 379mm
   Ginklo svoris su šoviniais          3,04kg
   Durtuvo-peilio svoris                 0,45kg
   Plastmasinės apkabos svoris     0,23kg
   Apkabos talpa                             30 - 45šov
   Šaudymo tempas                        600šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais  40šūv/min
   Greitošauda serijomis                100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                             414mm
   Graižtvų skaičius                        4
   Graižtvas                                    dešinys
   Graižtvų žingsnis                        200mm
   Šovinys                                       5,45 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis               900m/s
   Didžiausias taik. nuotolis           1000m
   Realus šūvio nuotolis                 625m
 

                                                                                 AKS-74U

   Kalibras                                            5,45mm
   Ginklo ilgis                                       490mm
   Ginklo ilgis su atlenkta buože         675mm
   Ginklo svoris su šoviniais               2,485kg
   Plastmasinės apkabos svoris          0,23kg
   Apkabos talpa                                  30 - 45šov
   Šaudymo tempas                             700šūv/min
   Greitošauda pavieniais šūviais       40šūv/min
   Greitošauda serijomis                    100šūv/min
   Vamzdžio ilgis                                  200mm
   Graižtvų skaičius                             4
   Graižtvas                                          dešinys
   Graižtvų žingsnis                              200mm
   Šovinys                                             5,45 X 39mm
   Pradinis kulkos greitis                    735m/s
   Didžiausias taik. nuotolis                500m
   Realus šūvio nuotolis                      200m
 

                                                                                       į pradžią