AN Nikonov
                                                  "ABAKAN"
            
                             
Automatinis šautuvas AN-94 su povamzdiniu granatsvaidžiu GP-25
               
Automatinis šautuvas yra sukurtas aštunto dešimtmečio viduryje. Tuo metu vyko
                        neoficialios varžybos tarp konstruktorių biurų, kuris sukurs geresnį ir patikimesnį
                        automatinį šautuvą nei AK. Poligoninių bandymų metu buvo nustatyta, kad
                        automatinis šautuvas AN 1,5 - 2 kartus visais parametrais lenkia AK serijos
                        šautuvus.Gynybos ministerijai buvo rekomenduota priimti apginklavimui naują
                        ginklą. Politiniai sprendimai buvo padaryti ir tik lėšų stygis bei SSSR griūtis sustabdė
                        naujo ginklo serijinę gamybą, nors gamybinis susivienijimas "IŽMAŠ"jau buvo
                        perorientavęs gamybinius pajėgumus naujo ginklo gamybai.
                        Konstruktyviai ginklas yra sudėtingesnis ir žymiai jautresnis užterštumui, negu AK
                        automatiniai šautuvai. Automatika veikia dujų nuvedimo iš vamzdžio principu.
                        Spyna užsirakinanti. Ugnies korektorius yra trijų padėčių: pavieniais šūviais,
                        serija ir fiksuota serija iš dviejų šūvių. Automatinio šautuvo forma labai primena
                        AK schemą, nors yra šiek tiek patobulinta. Ginklas  patogesnis šaudyti, ypač
                        iš nestabilių padėčių. Žymiai padidintas šaudymo tempas- iki 2000 šūv/min. 
                        Įvesta tokia naujovė , kaip vamzdžio atošliauža. Naujos konstrukcijos kompensatorius
                        sumažina atatranką tiek, kad jos visiškai nesijaučia, dėlto sumažėjo kulkų
                        išbarstymas, ypač šaudant fiksuotomis serijomis.
                                                     Kalibras                                        5,45 mm
                                                     Ginklo ilgis                                   970 mm
                                                     Ginklo svoris                                4 kg
                                                     Vamzdžio ilgis                               430 mm
                                                     Šovinys                                          5,45 X 39 mm
                                                     Pradinis kulkos greitis                 950 m/s
                                                     Šaudymo tempas                          2000 šūv/min.
                                                     Greitošauda                                  125 šūv/min.
                                                     Apkabų talpa                                30, 60 šov.
                                                     Realus šūvio nuotolis                   600 m

                                                                                     į pradžią