sniper@is.lt                                                      Pistoletas kulkosvaidis
                                                                       IDW
                                                         (Individual Defenze Weapon)
                                                                    IDW.jpg (35957 bytes)
                                  IDW (individualus gynybinis ginklas)- tai naujos  kartos, anglijos ginklų kompa
                                      nijos "Buchman" sukurtas pistoletas kulkosvaidis. Apie jo paskirtį byloja pavadinimas, o
                                      didžiausią susidomėjimą naujų modeliu parodė spec. tarnybos. Ginkle yra įdiegta ir netra
                                      dicinių elementų, tokų, kaip elektrinis ugnies korektorius. Ginklo konstrukcijoje plačiai
                                        naudojami polimerai, todėl yra toks nedidelis jo svoris. Viso 2,9kg. Standartinis  9
                                      PARA kalibro modelis turi 83mm. ilgio vamzdį, kuris labai lengvai gali būti pakeistas į
                                      152, 254 arba 356mm. ilgio vamzdį. Į ilgiausio vamzdžio komplektą įeina ir atraminės
                                      kojelės. Galimas ginklo variantas- su iš vielos pagaminta buože, kurioje yra įtaisyta vieta
                                      atsarginei apkabai. Toks ginklo variantas vadinamas LSW (lengvas palaikymo ginklas).
                                          Ginklo šaudymo tempas yra labai didelis- apie 1400šūv/min.. Tam ,kad jį sumažinti, gin
                                      kle yra panaudotas lengviems koviniams ginklams nebūdingas elementas. Tai sinchroni
                                      zatorius, kitaip tariant, elektro-mechaninis šaudymo tempo reguliatorius. Šis elementas
                                      nėra naujas ginklų pramonėje. Anksčiau jis buvo naudojamas aviaciniuose kulkosvaidžiuo
                                      se ir patrankėlėse. Reguliatorius susideda iš elektos variklio ir akumuliatoriuko ir yra
                                      patalpinti pistoletinėje rankenoje. Reguliatorius užduoda optimalų 450šūv/min. šaudymo
                                      tempą. Esant reikalui, yra reguliatoriaus išjungimo galimybė. Ugnies korektorius yra
                                      dviejų padėčių , šaudymui pavieniais šūviais ir serijomis. Ginklui yra gaminamos 20, 28 ir
                                      32 šovinių talpos apkabos.
                                           Į taip vadinamą džentelmeno rinkinį įeina: keičiami skirtingų ilgių vamzdžiai, kompen
                                     satorius, duslintuvas, optinis, kalimatorinis ir lazerinis taikikliai.
                                                          Kalibras                                 9PARA; 41 AE; 10mm.
                                                          Apkabų talpa                         20, 28, 38šov.
                                                          Vamzdžių ilgiai                      82,5, 152, 254mm.
                                                          Ginklo ilgis                            276mm.
                                                          Ginklo svoris                         2,92kg.
                                                          Graižtvų skaičius                  6
                                                          Graižtvų žingsnis                   406mm.
                                                          Šaudymo intensivumas         450 ir 1400šūv/min.
                                                          Pradinis kulkos greitis         352m/s
                                                          Efektyvus šūvio nuotolis      150m.

į pradžią