MOSIN-NAGANT
                                1891 - 1930m. pavyzdžio snaiperinis šautuvas
                      
Daugelį metų šio modelio snaiperinis šautuvas buvo  pagrindinis  snaiperių
                        ginklas Rusijoje. Tai vienas iš labiausiai vykusių  pėstininkų   ginklų. Specia -                                 
                        lių technologijų dėka pagaminti   ypatingai  geros  kokybės   vamzdžiai, leidžia
                        taikliai  šaudyti   atstumais  iki  2000m.   Ginklas   yra   patikimas,  nes  nėra 
                        jokios  automatikos,  kas  labai  svarbu  lauko  sąlygomis.
                        Apie ginklo  populiarumą   sako  tas   faktas,   kad   snaiperinių   šautuvų   nuo
                        1933m  iki 1942m.  buvo  pagaminta  106603vnt.  Šiuo   metu   jie  dar   dažnai
                        sutinkami medžiotojų tarpe.  Atsiliepimai apie juos ir dabar yra labai geri.
                      
                                                          Kalibras                                 7,62 mm.         
                                                          Ginklo ilgis                            1227 mm.
                                                          Ginklo svoris                         4kg.
                                                          Vamzdžio ilgis                        729 mm.
                                                          Šovinys                                   7,62 X 54mm.
                                                          Pradinis kulkos greitis           865 m/s.
                                                          Greitošauda                            8 - 10š ūv/min.
                                                          Šovinių talpa                           5 vien.
                                    
 

                                                                                   į pradžią