T-90S
                                  

                        Tankas T-90S priskiriamas naujai rusiškų tankų kartai. Šis tankas išsaugojo klasikinę rusiškų tankų
                konstrukciją, geriausius komponavimo sprendimus, būdingus tankams T-72 ir T-80. Tankas buvo sukurtas
                remiantis studijomis, atliktomis tiriant tankų panaudojimą realiomis šiuolaikinio karo sąlygomis (Persijos
                įlankos karas), taip pat tiriant  tanko T-72 kovinį panaudojimą įvairiose pasaulio šalyse, bei remiantis
                rezultatais, gautais po ilgamečių intensyvių bandymų pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis.
                       Pagrindinė tanko ginkluotė sutelkta bokštelyje, transmisija ir jėgos skyrius – užpakalinėje korpuso
               dalyje. Įgula išdėstyta atskirai: Tanko vadas ir taikytojas – koviniame skyriuje, mechaniko vairuotojo vieta
               yra valdymo skyriuje, t. y.priekinėje tanko korpuso dalyje. Virš vairuotojo – mechaniko vietos yra liukas,
               bei plačiaekranė optinė sistema. Vado bokštelis yra dešinėje tanko bokšto pusėje. Nosinėje korpuso dalyje
                įtaisytas aštriabriaunis verstuvas.
                       Pagrindinis tanko ginklas yra 125mm lygiavamzdis tanko pabūklas 2A46M, tarnaujantis ir kaip
                paleidimo įtaisas valdomai ginkluotei.  Užtaisymo automato naudojimas leidžia šaudyti dideliu greičiu (7 – 8
                šūviai per minutę). Į šaudmenų komplektą įtraukti skeveldriniai – fugasiniai sviediniai su elektroniniu distanciniu
                sprogdikliu. Šių sviedinių ypatumas yra tai, kad sviedinio sprogimo laiką galima nustatyti, ir sviedinys sprogsta
                reikiamu atstumu nuo taikinio. Sprogdiklio parengimui darbo režimu naudojamas įtaisas su laiko intervalais.
                       Tanko pabūklas suporuotas su 7.62 mm kulkosvaidžiu PKT. Ant bokštelio yra įtaisytas 12.7 mm
                zenitinis kulkosvaidis NSVT. Jam yra pritaikyta distancinio valdymo sistema 1C29 su stabilizavimu vertikalioje
                plokštumoje. Ši sistema leidžia tanko vadui taikliai šaudyti neišlendant iš tanko. Tanko pabūklas pritaikytas
                šaudyti  valdomomis prieštankinėmis raketomis PTUR  AT-11 su lazeriniu taikikliu. Automatinis ugnies
                valdymo kompleksas 1A45 leidžia taikliai šaudyti artileriniais sviediniais nepaisant paros laiko, ir judant,
                ir iš vietos, valdoma raketa – tik iš vietos. Į kompleksą įeina ugnies valdymo sistema 1A42, valdomos
                ginkluotės kompleksas 9K119 “Refleks”, vado sekimo kompleksas PNK ir televizinis tanko kompleksas
                TO1-PO2T. Visi šie įtaisai leidžia tankui apšaudyti priešą, pačiam išlaikant saugų atstumą. Į  ugnies valdymo
                sistemą įeinantys skaitmeninis balistinis skaičiuotuvas 1B528-1 su vėjo davikliu DVE-BS ir lazerinis tolimatis
                leidžia tankui taikliai šaudyti net ir naktį.
                       Automatinė žiedinio apžvelgimo, suradimo ir tanko gynybos sistema skirta apsisaugoti nuo prieštankinių
                užtaisų su lazerinėmis savaiminio nusitaikymo galvutėmis. Beto tankas turi  ir lazerinio perspėjimo sistemą,
                kuri perspėja apie į tanką nutaikytą lazerio spindulį. Elektroninis – optinis slopinimo kompleksas TŠV-2
                “Štora”  padeda tankui apsisaugoti nuo prieštankinių užtaisų, valdomų pusiau automatinėmis sistemomis
                per grįžtamąjį ryšį. Kompleksas susideda iš dviejų IK – prožektorių, išdėstytų greta tanko vamzdžio.
                Prožektoriai dažniausiai būna įjungti visą laiką ir skleidžia koduotą signalą, trukdantį  tiksliam priešininko
                prieštankinių raketų nutaikymui. Tanko šarvą sustiprina ir pakabinami aktyvūs šarvai, apsaugantys nuo
                šarvamūšių pokalibrinių ir kumuliatyvinių sviedinių.
                       Tanke įmontuotas dizelinis 840 a. j. galios variklis V-84MS. Šis variklis yra pranašesnis už dujų
                turbininį variklį keliais aspektais, o svarbiausia 1.8 – 2 kartus mažesnis degalų sunaudojimas. Dūmų
                uždangos pastatymui tankas turi 12 dūminių granatsvaidžių, paleidžiamų elektros impulsu, Tanke taip pat
                įmontuota įranga, skirta apsikasimui bei mininio tralo KMT-6 prikabinimui. Tankas gali būti gabenamas
                visomis transporto rūšimis.
                               
                                                                  Taktinės – techninės tanko T90S
                                                                                     savybės

                                                                        Kovinė masė     -     46.5 t
                                                                       Įgula                  -     3 žmonės.
                                                                       Ilgis                   -     9530 mm (su atsuktu į priekį pabūklu) 
                                                                      
Aukštis              -     2230 mm
                                                                       Plotis                 -     3460 mm
                                                                       Ginkluotė           -     125 mm  2A46M lygiavamzdis – paleidimo įtaisas,
                                                                       7.62 mm kulkosvaidis PKT (suporuotas su pabūklu),
                                                                       12.7 mm zenitinis kulkosvaidis NSVT,
                                                                       12 dūminių granatsvaidžių.
                                                                       Šaudmenų komplektas     -    43 vienetai x 125mm
                                                                       1250 vienetų x 7.62 mm
                                                                       300 vienetų x 12.7 mm    
                                                                       Sviedinių tipai     -     šarvamušiai pokalibriniai, kumuliatyviniai,
                                                                                                        skeveldriniai – fugasiniai, valdoma raketa
                                                                       Užtaisymas     -    automatinis ir rankinis.
                                                                       Pabūklas stabilizuotas     -     horizontalioje ir vertikalioje
                                                                                                                   plokštumose.                                                                                                                      Variklis      -     840 a. j. galios V-84MS,  dizelinis, 12 cilindrų,
                                                                                               keturtaktis, turi dviejų pakopų oro valymo sistemą.
                                                                       Maksimalus greitis     -     60 km/h
                                                                       Važiavimo nuotolis     -     500 km
                                                                       Šarvuota apsauga      -     kombinuota, pakabinami aktyvūs šarvai.
                                                                       Įveikiamos vandens kliūties gylis, važiuojant su pasiruošimu     -     5m.
     Medžiagą paruošė Linas Giedraitis

                                                                                     į pradžią