AKS-74U
 
                           Ilgus metus vyko darbai, tobulinant AK serijos ginklus. Jieškodami   optimalaus 
                     varianto, kompaktinio ginklo konstruktoriai   iš visų  šonų apkarpė   AK-74.   Gavosi
                     palyginti  nedidelis  ginklas, kurio paskitis buvo praplėsta. Juo apginklavo   specialią
                     sias tarnybas,  policiją, dalį kariuomenės.  Daugumai  tarnybų  jis  netiko  dėl galingo
                     ir nenusakamo poveikio šovinio, tačiau tuo  metu  kito  panašios  paskirties ginklo ne
                     buvo.  Naudoti   AK-74  uždarose  patalpose  yra pavojinga, o šaudyti didesniais kaip 
                     200 m.atstumais  jis  netinka. Šaudant trumpomis serijomis yra didelis  kulkų  išmėty
                     mas , o ką jau kalbėti apie ilgas serijas. Rusų  karo  specialistai   po   Čečenijos karo 
                     pripažino, kad ginklas netinka net karo lauke sąlygoms. 

                                            

  Kalibras                              5,45 + 39,5mm
  Ginklo ilgis                         420mm
  Ginklo ilgis su buože         675mm
  Vamzdžio ilgis                    200mm
  Apkabos talpa                    30sov
  Pradinis kulkos greitis      800m/s
  Greitašaudiškumas           800šuv/min
  Taikiklis keičiamas          
200-400m
         
 

 

                                                         į pradžią