Universalus AUG "Steur" karabinas

              Šio universalaus ir modernaus ginklo prototipas buvo sukurtas 1977 metais austrų Steyr- Daimler- Puch AG firmoje,  pagal Austrijos karo  vadovybės  užsakymą. Pradžioje ginklas vadintas "Sturmgewehr 77".   Ginklo automatika veikia dujų iš vamzdžio nuvedimo principu. Šaudoma standartiniais 5,56+45 šoviniais. "Steyer"-  uni- versalus karabinas, pasižymintis nestandartine savo išvaizda. Visuose "normaliuose"  šautuvuose ar  karabinuo- se  šovinių dėtuvės yra priekyje  nuleidžiamojo  kablelio. Šitame  ginkle šovinių dėtuvė įstatoma į ginklo buožę, o nuleidžiamasis  kablelis  įmontuotas  toli   priekyje  prie pistoletines rankenos. Šiuo metu tokios sistemos ginklai vadinami  "bull-pup"  sistemos   ginklais.  Kuo  gi  ši  sistema pranašesnė už buvusias ankščiau? O tuo, kad toks ginklas turi šautuvo ar karabino vamzdžio ilgį, tačiau jis žymiai trumpesnis ir tuo pačiu manevrin- gesnis kautynių lauke. Šio ginklo svorio centras pasistūmėjęs buožės link ir tai dar labiau pagerina šaudymo savybes. Iš viso šito galima daryti išvadas, kad karys, ginkluotas AUG "Steyr" karabinu turės žymų  pranašumą  prieš  kitą karį, gin- kluotą standartiniu AAŠ. Ginklo serijinė produkcija prasidėjo 1978m. ir  iš karto plačiai juo susidomėta. Tiek ka- rabinus, tiek pistoletus-kulkosvaidžius savo ginkluotėje turi 20 pasaulio šalių: Saudo  Arabija,  Bolivija,  Džibutis, Ekvadoras,  Airija,  Jordanija,  Kamerūnas,  Malaizija,  N.Zelandija,  Omanas,  Pakistanas,  JAV,  Zimbavė ir kt. Pagal licenziją šis ginklas gaminamas Australijoje (čia jis pakeitė visus anglų konstrukcijų ginklus) ir Malaizijoje. Ginklas pasižymi dideliu universalumu. Priklausomai nuo to, kuris vamzdis bus naudojamas, galima turėti įvairios paskirties  ginklą:  subkarabinas  su  350mm.  vamzdžiu,  karabinas  su  407 mm.  vamzdžiu, šautuvas su 508 mm. vamzdžiu,  šautuvas su povamzdiniu granatsvaidžiu M203, lengvasis kulkosvaidis su 621mm. vamzdžiu su kojytė- mis, su optiniu 1.5+ taikikliu, su specialiu taikikliu, su paprastu ( atviru) taikikliu.

  Kalibras                                9+19mm
  Apkabų talpa                        20; 32vnt
  Ginklo svoris                        3,3kg
  Ginklo ilgis                           665mm
  Graižtvų skaičius                 6
  Vamzdžio ilgis                      250mm
  Taikiklis kombinuotas        atviras pastovus
                                               optinis + 1,5
  Greitašaudiškumas             650 - 750š/min
  Pradinis kulkos greitis        400m/s
  Šaudymo režimai                 pavieniais, automatinis
                 
                                                                                    į pradžią