----------------------------------------------------------------------------------------------                                         

                                            AUTORIŲ ŽODIS
                                                ************
           
Kasdien, skaitydami laikraščius, neapeiname ir kriminalinių puslapių, kurių apimtis darosi vis didesnė.
Kalbėti apie nusikalstamumo  mažėjimą, manau, būtu  neetiška.  Mus pjauna, šaudo, sprogdina, prievartauja, re- ketuoja, o mes, kaip jaučiai skerdykloje, laukdami savo eilės, nuleidę galvas, graudžiai mykiame. Peršasi natūra- lus klausimas, kas mūsų laukia toliau? Valstybės vyrams, šiuo sunkiu ekonomikai periodu, paprastų žmonių sau- gumas nerūpi, vien tik policijos finansavimo didinimu šios problemos neišspręsi, o situacija toliau tik blogės, žmo- nių grobimas ir išpirkos reikalavimas darosi gyvenimo norma, žudoma už pinigus , be pinigų ir šiaip sau -pasisma- ginimui. Žmogaus gyvybė pasidarė nieko neverta. Tai kur tada išeitis?
                  Atsakymas yra paprastas- gintis patiems. Laikas būtų priminti vyrams jų tikrąją paskirtį - rūpintis gi- minės pratęsimu, mamuto medžiojimu ir ginti savo olą. Jeigu su pirmais dviem punktais kol kas viskas tvarkoje, tai su trečiuoju iki netolimos praeities buvo problema. Tuščiomis rankomis nelabai pasipriešinsi ir valdžia, maty- dama savo bejėgiškumą, su daugybe neprotingų apribojimų, (Pasaulyje jau eilę metų vyksta tendencija - ginklų, skirtų savigynai, kalibro didinimas, gaminami padidinto galingumo šoviniai  tam, kad prie menkiausio sužeidimo sukeltų skausminį šoką, antraip pats žodis "savigyna" netenka prasmės.) vis tik leido įsigyti ir nešiotis ginklus. Dabar, jeigu leidžia medicinos komisija ir Vidaus reikalai nusprendžia, kad esi vertas ginklo, turi lankyti pirminio apmokymo kursus ir išlaikyti egzaminą, įvykdyti dar keletą reikalavimų- ir tada gauni leidimą ginti save ir savo artimus.
                    Tai jau šansas, kad, nepalankioje situacijoje  deramai pasinaudojęs ginklu, jūs apsiginsite.Tik va bė- da tame, kad neturintis  įgūdžių ginkluotas žmogus yra pavojingas ne tik aplinkiniams, bet ir sau pačiam. Žmogui turėti ginklą ir būti pasiruošusiam jį panaudoti- didelė atsakomybė.  Jis turi atsisakyti netinkamų įpročių,  ir tam, kad deramai pasinaudotų ginklu, turi praleisti nemažai laiko šaudykloje, mokantis šaudymo praktikos, psicholo- gijos ir t.t. pas patyrusį šaudymo vadovą.
                    Neretai žiniąsklaida, nušviesdama kriminalinius įvykius,  komentuoja juos  tiek  kurioziškai, kad net nesinori juoktis. Stebėtina kompetencijos stoka,  situacijos nesuvokimas. Daugelis tragedijų juk ir  įvyksta todėl, kad nukentėjusioji pusė neturėjo ginklų ir negalėjo gintis. Kaip rodo pasaulinė praktika, ginklas  yra  sulaikantis faktorius, o tokioje sudėtingoje visuomenėje, kaip mūsų, tai būtų vienas iš nusikalstamumo problemų  sprendimų.
                    Šiuolaikinis gyvenimas neįmanomas be ginklų, o ginklų  turėjimas  sukelia nemažai klausimų. Kai ką pakomentuosime, į kai kuriuos klausimus bandysime suprantamai atsakyti , ir jeigu mūsų pateikta informacija padės išlikti gyvam nors vienam žmogui ar apginti aplinkinius, mes būsime pasiekę savo tikslą.
              

                                 SU PAGARBA
                                           Arvydas Dauderys

_________________________________****************************______________________________________________________________