BERETA     MODEL 12

  Kalibras                                 9+19mm
  Šaudymo režimai                   pavieniais, automatinis
  Apkabų talpa                         20; 32; 40šov
  Ginklo svoris                         3kg
  Ginklo ilgis                           418mm
  Ginklo ilgis su buože             645mm
  Vamzdžio ilgis                       200mm
  Graižtvų skaičius                  6
  Taikiklis keičiamas              150 - 250m
  Pradinis kulkos greitis         381m/s
  Greitašaudiškumas               550š/min
  Realus šūvio nuotolis            200m
 
 

 

                                                                                      į pradžią