BERETTA 93R
               
Pistoletas konstruktyviai yra labai panašus į BERETTA92. Šiek tiek kitoks yra gaiduko
                        nuspaudimo  mechanizmas.  Šaudymo  patogumui  yra  pritaisyta  papildoma  rankena  ir
                        nuimama buožė. Kairėje ginklo pusėje  yra  ugnies  korektorius leidžiantis šaudyti pavie-
                        niais šūviais ir serijomis.

  Kalibras                                             9mm
  Ginklo ilgis                                        240mm
  Ginklo aukštis                                  170mm
  Taikymosi linijos ilgis                       160mm
  Vamzdžio ilgis                                   156mm
  Prisegamos buožės ilgis                    368mm
  Ginklo svoris su 20šov. apkaba       1,170kg
  Ginklo svoris su 15šov. apkaba       1,120kg
  Šovinys                                              9+19mm
  Pradinis kulkos greitis                      375m/s
  Graižtvų skaičius                              6
  Graižtvų žingsnis                               250mm
  Graižtvas                                           dešinys
  Šaudymo tempas                               1100šūv/min
  Greitošauda                                       100šūv/min
  Realus šūvio nuotolis                        100m       
 

                                                                                       į pradžią