BIZON
                
Visiškai nestandartinis konstruktorių  sprendimas, ieškant kelių , likviduojant
                      opiai pistoletų-kulkosvaidžių problemai . Naujame, jeigu taip galime pavadinti,
                      ginkle išliko 60% detalių  automato AKS-74U.  Labiausiai į akis krenta ginklo ap-
                      kaba, nukopijuota nuo amerikiečių firmos "Calico" pistoleto kulkosvaidžio M-960A.
                      Ginklas yra pritaikytas šaudyti padidinto galingumo PMM šoviniais. Visos kitos gink-
                      lo dalys išliko nepakitusios, išskyrus užsirakinančią spyną.
  Kalibras                                           9mm
  Ginklo svoris be apkabos               2,1kg
  Apkabos svoris su šoviniais           1,04kg
  Ginklo ilgis be buožės                     425mm
  Ginklo ilgis su buože                       660mm
  Vamzdžio ilgis                                  200mm
  Apkabos talpa                                  64šov
  Šaudymo tempas                 680-700šūv/min
  Greitošauda                         50-200šuv/min
  Šovinys                                 9+18mmPM
                                                9+18mm  PMM
  Realus šūvio nuotolis          100m

                 

                                                                                   į pradžią