REAKTYVINIS GRANATSVAIDIS
                                                        Carl Gustaf M2 ir M2-550
           
Granatsvaidis M2 sukurtas ir priimtas ginkluotei 1957m, o M2-550 1972m.
                  Granatsvaidžiai vienas nuo kito skiriasi tuo, kad M2-550 turi naują optinį taikiklį ir jam
                  sukurta  nauja  granata  turinti  maršinį variklį , dėka jo išvysto greitį iki 340m/s o šūvio
                  nuotolis  padidėjo  iki 2300m.  Abiem  granatsvaidžiam  yra naudojamos kumuliativynės,
                  skeveldrinės, šviečiančios ir dūminės granatos.

                              
                                            M2                         M2-550

           
Kalibras                                 84mm                                   84mm
                  Granatsvaidžio ilgis              1130mm                               1130mm
                  Granatsvaidžio svoris           14,2kg                                 15kg
                  Granatos svoris                    2,6kg                                    3kg                                   
                  Pradinis granatos greitis      310m/s                                  260m/s
                  Greitošauda                          6šūv/mim                              2-4šūv/min
                  Taikymosi nuotolis               400m                                    700m
                  Efektyvus šūvio nuotolis      400m                                    2300m

                                                                                      į pradžią