Žvalgybinė diversinė grupė

                                              "DELFIN"

            1967m. SSSR,  gynybos  ministro  įsakymu,  Juodosios  jūros laivyne įkurtas "Mokomasis narų
      būrys". 1970m. GRU ir Karinio Laivyno vadovybė įkurė žvalgybinę diversinę grupę "Delfin" ( tai yra
      neoficialus grupės pavadinimas).  Septintame,  aštuntame  dešimtmetyje  grupė  atliko  ne vieną dešimtį
      kovinių operacijų Angoloje, Vietname, Indijoje, Mozambike, Nikaraguvoje,  Artimuose  Rytuose,  nors
      atsakomybė už pasekmes, kaip taisy- klė, yra užkraunama kitų valstybių spe. tarnyboms. Į grupę yra
      priimami  tik savanoriai  iš jūrų  pėstininkų  ir tik su vadų  rekomendacijomis.  Kandidatai  praeina
      psichologinius  ir fizinius testus tam, kad išsiaiskinti, ar jie gali išlaikyti  didelius,  ilgalaikius  fizinius
      krūvius,  ar  gali pasinerti  i  didelius  gylius  be  povandeninių plaukiojimo priemonių, ar nebijo uždaros
      aplinkos, tamsos, ar  yra emonacionaliai  subalansuoti,  kaip reaguoja i ekstremalią situaciją.  Grupės
      mokymo centras iki SSSR padalijimo buvo prie ežero Balchas,  šiuo metu jo dislokacijos vieta yra
      nežinoma (kažkur prie Juodosios jūros). Pagrindinė Plaukikų ruošimo  kryptis  yra  individualus 
      parengimas tam, kad jį atpratinti nuo kolektyvizmo. Kiekvienam kursantui yra sudaroma individuali
      ruošimo programa pagal jo moralinius, fizinius, psichologinius sugebėjimus,,ir vystomi tokie charakterio
      bruožai, kaip ryžtingumas,  negaiestingumas.  Fizinio  parengimo  lygis  yra  labai  aukštas,  kursantai  yra
      treniruojami plaukti daugelį valandų ir dideliais atstumais, kartu buksiruojant krovinį iki 40 kg. Be to, yra
      mokomi įvairių  kovos  būdų  tiek  vandenyje, tiek sausumoje, ypatingai  sudėtingas šaudymo kursas, nes
      yra naudojami specialūs ginklai ir  specifinės  šaudymo sąlygos. Sudėtinga yra ir desantinio parengimo
      programa- tai  šuoliai į vandenį su akvalangais  iš labai  mažų aukščių (iki 200m.) ir iš labai didelių, net is
      stratosferos. Sekmingai užbaigę mokymo kursą, yra  siunčiami  į  Sevastopolio delfinarijumą, kur yra
      ruošiami pagal  ypatingai  slaptą  programą "žmogus-kompiuteris-delfinas". Ją dėsto specialistai iš 
      "specialios  ivairių  rūšių  ginkluotės  labaratorijos  No.6", kuri yra tiesiogiai pavaldi GRU.  Čia narai
      mokomi dirbti kartu su delfinais, kurie padeda minuoti laivus, parplukdo krovinius, vykdo patruliavimą ir
      objektų apsaugą. Narai yra mokomi kovoti su delfinais, kurie yra  paruošti  kovai  su  narais.  Baige  šį
      kursą, narai yra paskirstomi po laivynus ir tenai jau yra ruošiami pagal nenutrūkstamą  programą.  Kas
      menesį  vyksta atestacija, visų normatyvų perlaikymas. Vieną kartą metuose praena mėnesio trukmes
      specialią programą mokymo centre. Narams į pagalbą yra ruošiami delfinai,  jie yra mokomi nunešti ir
      pritvirtinti po laivu miną, kurią 
vėliau galima susprogdinti per atstumą. Atsiradus analogiškiems daliniams
      užsienyje, imta ruošti delfinus kovai  su narais. Chirurgai delfinams į smegenis implantuoja specialius
      elektrodus, kurie  yra valdomi  elektromagnetinias impulsais. Delfinas, gavęs komandą, nuskandina jo
      patruliavimo rajone esancius žmones, o  jeigu  prie  jo snukio yra pritvirtintas plieninis virbas, pagal
      komandą gali nužudyti plaukiką arba narą. Tokie  kovinių plaukikų būriai yra visuose laivynuose (įskaitant
      ir Baltijos).

                         /atas-buves/atas_weapon/903893.jpg (25683 bytes)

                                                                               į pradžią