Stambaus kalibro kulkosvaidis
                                                    DŠK
             
Kulkosvaidis sukurtas 1938m. konstruktorių Degteriov ir Špagin . Tais pačiais metais
                     priimtas apginklavimui. Po Antrojo Pasaulinio karo kulkosvaidis buvo kardinaliai re-
                     konstruotas ir modernizuotas. Buvo pakeistas šovinių padavimo mechaniz-
                     mas, nes sename modelyje šoviniai buvo paduodami iš  susiūtos brezento juostos.
                     Po modernizacijos kulkosvaidis gavo naują pavadinimą DŠKM, ir šiuo metu yra nau-
                     dojamas  daugiau kaip 40 Pasaulio valstybių kariuomenių apginklavime.
                     KULKOSVAIDIS YRA NAUDOJAMAS LIETUVOS KARIUOMENĖJE

   Kalibras                                    12,7mm
   Ginklo svoris                            35,7kg
   Ginklo ilgis                               1588mm
   Vamzdžio ilgis                           1070mm
   Graižtvų skaičius                      4
   Graižtvas                                  dešinys
   Taikymosi linijos ilgis              1111mm
   Šaudymo tempas                      575šūv/min  
   Greitošauda                              125šūv/min
   Juostos talpa                             50šov
   Šūvio nuotolis                           3500m
   Efektyvus šūvio nuotolis          2000m
   Šovinys                                      12,7+108mm
   Vo                                              850-870m/s
   Eo                                              18860J
     

                                                                                   į pradžią