GALIL
                     
Dažnai Rusijos spaudoje yra sutinkamas teiginys, kad Izraelio gamybos
                               automatinis šautuvas "GALIL" yra rusiško "AK" automato variantas.
                               Drįsčiau suabejoti tokiu teiginiu, nors žiūrint vizualiai panašumų yra.
                               Modelis gimė, sintetinant keletą ginklų rūšių ir modelių. Konstruktoriams buvo
                               keliama užduotis  sukurti tokį bazinį ginklą , kad jį modifikuojant būtų
                               galima gauti įvairios paskirties lengvuosius šaulių ginklus. Šiuo metu gami
                               nami modeliai yra tokie: bazinis su atlenkiama buože, sutrumpintas desan
                               tinis, kulkosvaidis ir snaiperinis šautuvas, be to visi modeliai yra ganinami
                               dviejų kalibrų 7,62+51mm. 308 WIN ir 5,56mm 223 REMINGTON be to
                                visi modeliai pritaikyti šaudyti šautuvinėmis prieštankinėmis ir skeveldrinėmis granato
                                mis. Ginklo konstrukcija yra gan paprasta, spyna užsirakinanti, automati
                                ka veikia parako dujų nuvedimo iš vamzdžio pagrindu. Taikiklis dioptrinis,
                                dviejų padėčių, 300 ir 500m., be to taikiklis turi šviečiančius elementus ir
                                yra pritaikytas šaudyti naktį. Buožė yra atlenkiama, ir gali būti medinė ar
                                metalinė. Dešinėje ginklo pusėje yra ugnies korektorius, kuris taip pat
                                atlieka saugiklio funkciją. Kulkosvaidis yra komplektuojamas atraminė
                                mis kojytėmis, kurios yra tvirtinamos už vamzdžio ir yra pritaikytos karpyti
                                vielines užtvaras, be to, yra galimybe visus kitus modelius komplektuoti kojytė
                                mis. Kompensatorius žymiai sumažina ginklo atatranką, ir tuo pačiu
                                pritaikytas šautuviniai granatai iššauti.

                                                                                     Galil ARM
                                                
                                                                                     Galil AR
                                                
                                                                                     Galil SAR
                                         

                                                                      ARM                                    AR                                  SAR
        Kalibras                                            5,56 , 7,62mm                      5,56 , 7,62mm                   5,56 , 7,62mm
        Ginklo svoris                                    4,35 , 4,45kg                        3,95 , 4,05kg                     3,75 , 3,85kg
        Ginklo ilgis be buožės                      742 , 810mm                        742 , 810mm                     614 , 675mm
        Ginklo ilgis su buože                        979 , 1050mm                      979 , 1050mm                   840 , 915mm
        Vamzdžio ilgis                                   460 , 508mm                        460 , 508mm                     332 , 400mm
        Graižtvas                                           dešinys                                dešinys                              dešinys
        Graižtvų skaičius                              6     , 4                                   6    , 4                               6     , 4
        Šovinys                                              5,56+45            7,62+51
        Pradinis kulkos greitis                      950 , 850m/s                        950 , 850m/s                     900 , 800m/s
        Šaudymo tempas                               650 , 650šūv/min                 650 , 650šūv/min              650 , 750šūv/min
        Greitošauda                                       40 - 100šūv/min                   40 - 100šūv/min               40 - 100šūv/min
        Apkabų talpa                                     25, 35, 50šov                        25, 35, 50šov                   25, 35, 50šov
        Taikymosi linijos ilgis                       500mm                                  500mm                             500mm
        Realus šūvio nuotolis                        500m                                    500m                                400m
       
 
                                                                                     Galil SNIPER
                                
                            
                                                    Kalibras                                         7,62mm
                                                    Ginklo ilgis                                     1115mm
                                                    Ginklo svoris                                  6,40kg
                                                    Vamzdžio ilgis                                 508mm
                                                    Graižtvas                                        dešinys
                                                    Graižtvų skaičius                            4
                                                    Šovinys                                            7,62+51mm
                                                    Pradinis kulkos greitis                    780 - 815m/s
                                                    Realus šūvio nuotolis                      600m

                                                                                   į pradžią