1999.10.13
                                                                 Grafitinė bomba
                    
Tai yra kasetinė bomba, kurios viduje yra didelis  kiekis  ričių,  į  kurias
                               suvyniotas laidus  primenantis  pluoštas,  pagamintas grafito pagrindu.  
                               Virš elektros  įrengimų,  pastočių  ar  elektrinių  yra  išmetama  bomba.  
                               Jai krentant , tam  tikrame  aukštyje  bombos  viduje  suveikia  nedidelis
                               užtaisas, kuris paskleidžia rites dideliu plotu. Krisdamos ritės išsivynioja,
                               ir grafitinis pluoštas, užkritęs ant laidų ar kitų elektros įrengimų, sukelia
                               trumpus sujungimus, kurie sugadina  elektros  įrangą ir sukelia gaisrus.
                               Pirmą kartą tokie užtaisai buvo panaudoti  Irako karo metu.
                               Amerikiečiai  paleido  keletą  sparnuotų  raketų , bet  irakiečiai  buvo
                               guresni, ir prieš tokio pobūdžio atakas išjungdavo elektros įrangą.
                               Šiuo metu amerikiečiai gamina nevaldomas BLU-114/B bombas ir valdo
                               mas ACM-154. Šioje srityje vyksta įtempti darbai užtaisams patobulinti,
                               nes, bombarduojant Serbiją, buvo pasiekti aukšti rezultatai, sugadinant
                               įrangą jos negriaunant.

                                                                                   į pradžią