“GSG 9”

       1972 m., Miuncheno olimpiados metu, palestiniečių teroristai iš liūdnai pagarsėjusios organizacijos “ JUODASIS RUGSĖJIS “ nužudė du izraelio komandos sportininkus, o septynis paėmė įkaitais.Tuo metu VFR policija neturėjo antiteroristinių dalinių. Vyriausybės įsitikinimu, tas funkcijas turėjo atlikti  kriminalinė policija, kurios sudėtyje buvo operatyvinės sulaikymo grupės. Po ilgų pajieškų  policijai pasisekė aptikti teroristų pėdsakus, bet nekvalifikuoti policininkų veiksmai privedė prie to, kad susišaudymo metu Fiuršten-Felbriuko aerouoste žuvo ir visi teroristai  ir įkaitai. Pasaulio visuomenė eilinį kartą pasipiktino teroristų veiksmais, o Vokietijos policijos prestižas labai smarkiai krito. Tuometinis vidaus reikalų ministras Gansas-Ditrichas Genšeris 1972m.  rugsėjo 26d. išleido įsakymą  federalinėje pasienio tarnyboje sukurti grupę kovai su terorizmu, vėliau pavadintą “DEVINTOJI PASIENIO APSAUGOS GRUPĖ”. Pirmuoju grupės vadu buvo paskirtas Ulrichas Vegeneris. Pradėdamas darbą jis orentavosi į anglų, amerikiečių, izraelio antiteroristinių grupių patirtį. 1973m. grupė buvo sukomplektuota, o jos mokymas tęsėsi dar ištisus metus. Normatyviniai dokumentai ir aktai draudė naudoti grupę nusikaltėlių sulaikymui ir demonstracijų vaikymui. Padrindinė grupei keliama užduotis- kova su terorizmu. Atskiru dokumentu grupė buvo įpareigota atlikti ypatingos svarbos užduotį, - “konstitucijos interesų gynimą”. Ji galėdavo suteikti pagalbą policijiai , kai toji kreipdavosi, nors visa atsakomybė už grupės panaudojimo pasėkmes tekdavo vietinei administracijai. Grupės dislokacijos vieta buvo parinkta Bonos priemiestyje, kur  buvo pastatytos specialios kareivinės. Įsakymą atlikti kovinius veiksmus galėjo duoti tik trys pareigūnai - tai vidaus reikalų ministras, vyriausias policijos komisaras ir pasienio policijos departamento viršininkas. Grupės struktūra, kaip ir paprasto karinio dalinio štabas- keturi operatyviniai, tiekimo, ryšių mokomasis ir malūnsparnių būriai.


                                                                                                                                                                                      

                                                                                        į pradžią