KAŠTAN

              
    Vienas iš neseniai pasirodžiusių ginklų Rusijoje, bet ypatingai didelio pasisekimo neturi. 
                Labai silpnas ir nenusakomas šovinys PM. Tokios klasės pistoletas-kulkosvaidis yra labai
                reikalingas, nes, kaip pripažįsta specialistai, "atėjo laikas pakeisti AKS-74U".
                    Ginklas yra kompaktiškas, konstruktyviai nesudėtingas. Žiūrint į šį modelį, matome, kad
                yra panaudota UZI pistoleto-kulkosvaidžio schema ir tik šiek tiek pakeistas bendras ginklo
                vaizdas bei buožės konstrukcija. Ginklas, esant reikalui, komplektuojamas optiniu taikikliu
                ir duslintuvu , kas žymiai praplečia taktines galimybes.
  Kalibras                                           9mm
  Ginklo svoris be šovinių                 1,65kg
  Ginklo ilgis be buožės                     325mm
  Ginklo ilgis su buože                       590mm
  Apkabos talpa                                 20, 30šov
  Šaudymo tempas                             900šuv/min
  Greitošauda                                     100šūv/min
  Šovinys                                             9+18mm PM
  Pradinis kulkos greitis                    315m/s
 

                                                                      į pradžią