DĖKOJU  DRAUGAMS IR BENDRADARBIAMS PADĖJUSIEMS RINKTI ŠIĄ KOLEKCIJĄ.

                

                           /atas-buves/atas_weapon/new-3.jpg (13745 bytes)

           1992m.  pradėjau rinkti šovinių  gilzes, laikui bėgant to  pasidarė  maža, nes visas grožis ir yra sveikame šovinyje.  Gilzės  buvo  atidėtos į šoną ir pradėti kolekcionuoti šoviniai, sviediniai, bombos,  raketos,  minosvai- džių,   prieštankinės ,  pėstininkų  minos,  granatosvaidžai  ir  rankinės  granatos. Prieš patekdamas į kolekciją eksponatas būdavo atitinkamai apdorojamas, tai yra nukenksminamas, tam kad  nekeltų pavojaus aplinkiniams. Kolekcija yra suskirstyta  į dvi dalis, "didžioji" - tai visi stambūs  sviediniai  iki  30mm.  kalibro  ir   "mažoji", į kurią įeina šoviniai  nuo 14,2mm.kalibro mažėjančia  tvarka. Šoviniai taip  pat yra nukenksminti, gilzių šonuose  yra  išgręžtos  skylės, nemažesnės, kaip  5mm.  diametro. Šiuo metu "mažojoje" kolekcijos dalyje yra virš 220  eksponatų. Kolekcija apima nemažą  šovinių raidos laikotarpį, seniausių eksponatų amžius siekia  XIX amžiaus  viduriį ,  iki pat naujausių . Dabar kolekcija  yra saugoma viename  iš karinių dalinių ir  naudojama,  kap vaizdi-  nė -mokomoji medžiaga. Nemažą kolekcijos dalį sudaro lygiavamzdžiams šautuvams  skirtos kulkos.
      Kolekcija ne kartą buvo aprašoma spaudoje ir rodoma per televiziją.
                          Primygtinai prašau į kolekciją eksponatų nesiųliti.
    DĖMESIO  :  šovinių nukenksminimas yra ypatingai pavojingas.

                
Didžioji kolekcijos dalis.
  1. Prieštankinės kumuliatyvinės raketos "FAGOT" paleidimo  įrenginys.
  2. Reaktyvinio, rankinio ugniasvaidžio "ASA" paleidimo  įrenginys.
  3. Prieštankinio, rankinio granatsvaidžio RPG-22 paleigimo įrenginys.
  4. Prieštankinio, rankinio granatsvaidžio RPG-18 paleidimo įrenginys.
  5. Prieštankinio, rankinio granatsvaidžio RPG-17 paleidimo įrenginys.
  6. Priešlėktuvinės raketos "STRELA" paleidimo įrenginys.
  7. Priešlėktuvinės raketos  "IGLA" paleidimo įrenginys.
  8. Reaktyvinė prieštankinė granata RPG-2.
  9. Reaktyvinė prieštankinė granata RPG-7
10. Granata AGS-17.
11. Povamzdinio granatsvaidžio granata GP-25.
12. Minosvaidžio mina 240mm.
13. Minosvaidžio mina 120mm.
14. Minosvaidžio mina 100mm.
15. Minosvaidžio mina 86mm.
16. Priešlėktuvinė raketa "IGLA".
17. Prieštankinė raketa " PTUR".
18. Reaktyvinis sviedinys "URAGAN".
19. Pokalibrinis sviedinys 120mm.
20. Pokalibrinis sviedinys 82mm.
21. Sviedinys 137mm.
22. Sviedinys 122mm.
23. Sviedinys 86mm.
24. Sviedinys 55mm.
25. Sviedinys 30mm.
26. Sviedinys 24mm. (trasuojantis)
27. Sviedinys 24mm. (padegamasis šarvamūšys)
28. Sviedinys 24mm. (skeveldrinis)
29. Sviedinys T-55.
30. Sviedinys FG-14.
31. Gilzė 122mm.
32. Gilzė  ?-40mm.
33. Gilzė 55mm.
34. Rankinė ginamoji granata F-1.
34. Rankinė puolamoji granata RG-42.
35. Rankinė prieštankinė granata RPG-40.
36. Rankinė prieštankinė granata RPG-43
37. Rankinė prieštankinė granata RKG-3.
38. Aviacinė bomba BSA.
39. Palaukiojanti jūrinė mina .
40. Plaukiajanti inkarinė upinė mina JRM.
41. Desantinė jūrinė mina PDM-1M.
42. Pėstininkų mina PMN.
43. Pėstininkų mina PMN-2.
44. Pėstininkų mina PMD-6.
45. Pėstininkų mina POMZ-2M.
46. Pėstininkų mina MON-50.
47. Kasetinė pėstininkų mina.
48. Prieštankinė mina  TMD-44.
49. Prieštankinė mina  TM-46.
50. Prieštankinė  mina TM-52.
51. Prieštankinė mina M-240.
52. Kumuliatyvinis užtaisas KZK.
53. Kumuliatyvinis užtaisas KZ-4.
53. Kumuliatyvinis užtaisas KZ-1.
54. Kumuliatyvinis užtaisas KZ-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

'