LIETUVOS  KARIUOMENĖS  GINKLUOTĖ
                                          
      PISTOLETAI
                                                    
MAKAROV
                                                                              ČZ-75 ČZ-85
                                                                             COLT 1911m.

                                                                      
REVOLVERIAI
                                                     
NAGANT

                                                                          
ŠAUTUVAI
                                 MOSIN-NAGANT
                                                                                    SKS

                                                          
AUTOMATINIAI ŠAUTUVAI
                                                      
AK-47
                                                                                 AKS-47
                                                                                   AKM
                                                                                  AK-74
                                                                               AKS-74U
                                                                                 M16A1
                                                           
                                                                   
KULKOSVAIDŽIAI
                                                      
RPK
                                                                                  PK-74
                                                                                   DŠK
                                                                                  KPVT

                                                                  
GRANATSVAIDŽIAI
                                                      
RPG - 2
                                    RPG - 18
                                    RPG - 22
                                                                        CARL-GUSTAV M2

                                           
RAKETINIAI - ZENITINIAI  KOMPLEKSAI
                                                       
IGLA
                                                                           BOFORS RBS 70

 

                                                                                 į pradžią