M-14
         
Pagaliau Lietuvą pasiekė seniai žadėti ginklai, automatiniai šautuvai M-14. 40 tūkstančių
                   vienetų, tai daug, žymiai daugiau, negu šiuo momentu reikia visoms Lietuvos ginkluotoms
                   pajėgoms kartu paėmus. Na, čia labdara , jeigu duoda - reikia imti. Tik va klausimas, ar šiuo
                   momentu yra tikslingas ir savalaikis kariuomenės perginklavimas? Ar ginklas yra pranašesnis
                   už šiuo metu ginkluotėje esančius AK serijos automatinius šautuvus?
                    Jeigu yra manoma , kad, apsiginklavę šiuo senokai niekur pasaulyje nebenaudojamu ginklu
                   (nėra žinių, kad kuri nors Pasaulio valstybė naudotų reguliarios kariuomenės apginklavimui),
                   priartėjome prie NATO standartų, manau, yra labai  klystama. Su gerokai pasenusia
                   ginkluote mūsų niekas nelaukia. NATO blokui yra reikalingi tvirti ir pajėgūs nariai, galintys
                   įnešti  svarų  indėlį  į  aljanso  veiklą. Visiškai  yra  neaišku, kaip keisis mūsų agresyvaus
                   kaimyno  politika ,  ir ar jis prileis taip arti prie savo sienų potencialų priešą. Manau, kad
                   nė viena bloko valstybė negadins savo santykių su Rusija dėl mūsų narystės NATO
                   bloke. Na, kaip bus iš tikrųjų, parodys laikas.
                    Kalbant konkrečiai apie ginklą, tai nėra vienas iš geriausių ginklų. Jis yra sukurtas 1952m.
                   1957m. priimtas kariuomenės apginklavimui, o gamyba nutraukta 1964m. Ginklas dar kurį 
                   laiką buvo naudojamas, bet, atsiradus naujam automatiniam šautuvui M-16, skubiai buvo 
                   keičiamas. Ginklui naudojamas visiškai naujas šovinys 7,62+51mm. Be to, ginklas yra
                   konstruktyviai žymiai sudėtingesnis, negu AK serijos ginklai. Atatranka yra daug didesnė.
                   Valstybė susiduria su  nauja problema -  kiek reikės pinigų, aprūpinti šoviniais tokį kiekį 
                   ginklų?
                                                                                                                                                                               
                   Tai ar verta keisti AK serijos automatinius šautuvus į M-14?
                   Palyginimui pateiksiu M-14 ir AK ginklų charakteristikas.
                                                                            M-14                           AK-47                           AK-74
                    Kalibras                                         7,62mm                        7,62mm                         5,45mm 
                    Ginklo ilgis                                    1120mm                       880mm                          700mm
                    Vamzdžio ilgis                                 559mm                       416mm                          415mm
                    Graižtvas                                        dešinys                       dešinys                         dešinys
                    Graižtvų skaičius                           4                                  4                                    4
                    Ginklo svoris be šovinių                3,95kg                         2,93kg                           3,07mm             
                    Apkabų talpa                                  20šov                          30šov                             30šov 
                    Pradinis kulkos greitis                   853m/s                       710m/s                            900m/s
                    Šaudymo tempas                            700šūv/min                600šūv/min                     600šūv/min
                    Greitošauda                                    35šūv/min                  40-100šūv/min                40-100šūv/min
                    Taikymosi nuotolis                        1000m                         800m                              1000m
                    Realus šūvio nuotolis                     600m                          500m                               600

                      M-14 automatinio šautuvo bazėje buvo gaminami kulkosvaidžiai ir snaiperiniai šautuvai.
                   
                                                                                      į pradžią