M16-A1
              
1967m. pirmosios naujų automatinių šautuvų M16-A1 partijos patenka į kariuomenę, ir
            prasideda masinis kariuomenės perginklavimas. Po keleto metų ginklas plačiai pasklinda po
            Pasaulį. Tai amerikiečių atsakas rusams, nes AK serijos automatiniai šautuvai jau buvo tvirtai
            užėmę pozicijas ginklų rinkose, ypač ten, kur SSSR turėjo įtaką.
                      Ginklo konstrukcija yra gan paprasta. Spyna užsirakinanti, automatika veikia parako
           dujų nuvedimo iš vamzdžio principu. Gaiduko nuleidimo ir skėlimo mechanizmas yra nukopijuotas
           nuo šautuvo M1. Ginklo dešinėje pusėje yra įrengtas mechanizmas, leidžiantis priverstinai
           rankiniu būdu uždaryti spyną, nes neretas atvejis , kai iki galo nesuveikia automatika. Didžiau-
           sias trūkumas yra tai , kad polimerai, naudojami buožei ir vamzdžio apsodo gamybai, yra žemos
           kokybės ir neišlaiko apkrovimų bei aukštos temperatūros.
  Kalibras                                            5,56mm
  Ginklo svoris                                    3,18kg
  Ginklo ilgis                                       990mm
  Vamzdžio ilgis                                   508mm
  Vamzdžio ilgis su kompensatorium  533mm
  Graižtvų skaičius                              4
  Šovinys                                              5,56+45mm
  Pradinis kulkos greitis                      990m/s
  Šaudymo tempas                               950šūv/min
  Greitošauda                                       40-150šūv/min
  Apkabų talpa                                     20-30šov
  Realus šūvio nuotolis                        400m

                                                                        
                                                                                        į pradžią