M16-A2
             
Šis modelis nuo savo pirmtako M16-A1 skiriasi tuo , kad
turi naują ugnies korektorių,
                     kuris gali būti dviejų variantų   :  pusiau automatinis - automatinis arba pusiau automatinis -
                     trijų šūvių automatinis. Pastorintas naujos konstrukcijos vamzdis leido naudoti naujus,
                     galingesnius šovinius SS109. Sumažintas graižtvų žingsnis stipriau įsuka
                     kulką, ir ji tampa stabilesnė skrydyje. Buožė ir vamzdžio apsodas pagaminti iš temperatūrai
                     atsparios plastmasės. Šaudymo patogumui buožė  yra prailginta. Naujas kompen-
                     satorius iki minimumo sumažino atatranką, o naujos konstrukcijos dviejų padėčių taikiklis
                     pritaikytas šaudyti atstume iki 800m.
  Kalibras                                                5,56mm
  Ginklo svoris                                        3,4kg
  Ginklo ilgis                                           1000mm
  Vamzdžio ilgis                                       508mm
  Vamzdžio ilgis su kompensatoriumi     533mm
  Graižtvų skaičius                                  4
  Šovinys                                                  5,56+45mm
  Pradinis kulkos  greitis                         930m/s
  Šaudymo tempas                                   950šūv/min
  Greitošauda                                          40-150šūv/min
  Apkabų talpa                                        20-30šov
  Realus šūvio nuotolis                           800m

                                                      M16-A1                                į pradžią