MAUSER  66
                 
  Tai  aukštos  klasės snaiperinis šautuvas, specialiai sukurtas kariuomenei ir policijai.
                      Kariuomenėje jis nebuvo pripažintas, nes buvo skirtas šaudyti vidutiniais atstumais
                      iki 400m., kas pilnai tenkino tik policiją ir medžiotojus. Ginklas pagamintas labai kruopščiai
                      ir konstruktyviai yra sudėtingas. Anatominę buožę galima sureguliuoti  norimu
                      ilgiu ir aukščiu. Vamzdis yra pastorintas ir pagamintas iš aukštos markės plieno. Origina-
                      lios konstrukcijos kompensatorius sumažina atatranką iki tiek, kad po šūvio nepameta-
                      mas taikinys optiniame taikiklyje. Originalios konstrukcijos "sutrumpintos eigos "
                      spyna leido sumažinti jos eigą, pertaisant ginklą, 90mm., ko pasekoje atsirado galimy-
                      bė
  tiek pat prailginti vamzdį, neprailginant bendro ginklo ilgio.

 

  Kalibras                                     7,62mm
  Ginklo ilgis                                 1110mm
  Ginklo svoris                              5,50kg
  Ginklo svoris su šoviniais          5,57kg
  Šovinių talpa                               3vnt
  Vamzdžio ilgis                             680mm
  Šovinys                                        7,62+51mm 308WIN
  Pradinis kulkos greitis                850m/s

 

 

                                                                                   

                                                                                       į pradžią