AUKSĖ  TREINYTĖ-DAUDERIENĖ

Inžinierė-ekonomistė, daugkartinė Pasaulio ir Europos čempionė  ir  rekordininkė,  tarptautinės klasės sporto meistrė (kulkinis šaudymas, pistoletas).  1991m.  atėjo dirbti  į  Krašto  Apsaugos   Ministeriją,   Savanorišką Krašto Apsaugos Tarnybą . 1992m. suteiktas vyresnės leitenantės laipsnis. 1995m.   suteiktas kapitonės laips- nis. 1997m. išėjo  į  atsargą  ir  dirba  privačios   firmos direktore  saugos  klausimams.  Pagal  sutartis konsul- tuoja ir ruošia šaudymo pradžiamokslius ir specialistus. Hobis - šunininkystė, netradicinė medicina.
                              karma@takas.lt

                     ARVYDAS DAUDERYS

1991m.  atėjau  dirbti  i  Krašto  Apsaugos Ministeriją , Savanorišką   Krašto  Apsaugos  Tarnybą video ope- ratoriumi .  1993m  suteiktas  viršilos  laipsnis.1993m.   perėjau  Šaudymo  Mokymo  Centrą, kur užsiiminėjau asmens sargybinių, apsaugos, inkasacijos darbuotuojų ruošimu. 1995m.  baigiau   snaiperių  instruk torių kur- sus,    ir   užsiiminėjau   jų  ruošimu.  1997 m.  išėjau iš  KAM  sistemos ir  dirbu privačios firmos saugos pada linyje.
                              bullet@takas.lt