MG-42

        1942m. vokiečių kariuomenė gavo naują ginklą -  kulkosvaidį MG-42. Jis pakeitė tuo metu buvusį ginkluo tėje MG-34, nes jo gamyba buvo gan sudėtinga ir brangi. Didžioji naujo kulkosvaidžio dalis buvo gaminama štam pavi mo būdu, o detalių kiekis sumažintas iki 200. Vamzdžio pakeitimas užimdavo  viso  6  sek.,  kas  buvo  labai aktualu mūšio metu, kai reikėdavo pakeisti perkaitusį vamzdį.Pasauliniai ginklų  pramonės  ekspertai  vieningai pripažino, kad šis modelis yra geriausias iš gamintų Antrąjame  Pasauliniame kare.  Po  karo  kulkosvaidis buvo nežymiai modifikuotas , gavo pavadinimą MG-42/59  ir  buvo  priimtas  ginkluotei  daugelyje  Pasaulio  valstybių kariuomenių, tame tarpe ir 8 NATO šalyse. Po 1950m. kulkosvaidis gavo naują pavadinimą M53, ir yra sėkmin- gai naudojamas iki dabar.

 Kalibras                                                7,92mm.
 Ginklo ilgis                                           1220mm.
 Ginklo svoris su koitėmis                    11,4kg.
 Ginklo svoris su staklėmis ir optiniu
 taikikliu                                                 32,4kg.
 Maitinimas, met. juosta po                  50-250šov.
 Greitošauda                                          1200-1300š/m.
 Praktinė greitošauda                           250-300š/m.
 Šovinys                                                 7,92+57
 Pradinis kulkos greitis                         710m/s.      
                                                         
        

                                          
                                                                                   į pradžią