MICRO   UZI

                                                       

  Kalibras                                   9+19mm;   45ACP
  Ugnies režimai                         pavieniais, automatinis
  Apkabos talpa                         20šov
  Ginklo svoris                           1,95kg
  Ginklo ilgis                              250mm
  Ginklo ilgis su buože               460mm
  Vamzdžio ilgis                          117mm
  Graižvtų skaičius                       4
  Greitašaudiškumas                 1250šūv/min
  Pradinis kulkos greitis             350m/s (9mm)                                                      240m/s (45ACP)
              
 

                                                                                       į pradžią