MOSIN-NAGANT
                                                1938m. ir 1944m. pavyzdžio

               
                    1938m. pavyzdžio Mosin-Nagant ginklas skirtas pėstininkams ir kavalerijiai apginkluoti.
                    Nuo bazinio modelio jis skiriasi tiktai trumpesniu vamzdžiu ir  kitokios  formos  kryptuku.
                                                      Kalibras                                7,62mm.
                                                      Ginklo ilgis                           1020mm.
                                                      Ginklo svoris                        3,5kg.
                                                      Vamzdžio ilgis                       512mm.
                                                       Šovinių talpa                        5vien.
                                                       Šovinys                                7,62+54mm.
                                                       Pradinis kulkos greitis        820m/s.
                                                       Greitošauda                         10šūv.min.


                       
                          1944m.buvo pradėtas gaminti paskutinis modernizuotas Mosin-Nagant šautuvo vari-
                          antas. Nuo ankstesnio modelio jis skyrėsi tuo, kad turėjo pastoviai pritvirtintą ir  at-
                          metama Siomino konstrukcijos durtuvą. Pradėjus gaminti šį šautuvą, buvo sustabdy-
                          ta visų kitų šautuvų ir karabinų gamyba.
                                                      Ginklo ilgis                                       517mm.
                                                      Ginklo ilgis su atlenktu durtuvu      1330mm.
                                                      Ginklo svoris                                    3,9kg.
                    

                           Organizuojant pirmuosius snaiperių kursus Lietuvos kariuomenėje pagrindinė pro-
                           blema buvo snaiperinių ginklų nebuvimas.  Išeiti  suradome  labai  greitai,  origina-
                           laus kronšteino pagalba privirtinome optinius taikiklius. Šautuvo  svorio centro iš-
                           balansavimui teko nuimti durtuvus.  Spynos rankenas teko nulenkti žemyn, nes ati-
                           darant spyną rankena remdavosi į optinį  taikiklį.  Tvarkant  nuleidimo   mechaniz-
                           mus teko kruopščiai  nušlifuoti ir išpoliruoti darbinius paviršius  tam,  kad gaiduko
                           nuspaudimas būtu švelnus ir  tolygus. Ginklas  geriausiai  tiko  šaudyti  vidutiniais
                           atstumais iki 600m.

                                  
                                   Nuotraukoje pirmame plane  gerai  matyti  mūsų  konstrukcijos  optinio
                                   taikiklio kronšteinas.

                                                                              į pradžią