RPD 7,62mm. lengvasis kulkosvaidis

                                                 

          Techniniai duomenys: kalibras -7,62mm; šovinys - 7,62+39; kulkosvaidžio ilgis - 1037mm;
             kulkosvaidžio svoris - 7,4kg; vamzdžio ilgis - 520mm; graižtvotos dalies ilgis - 474mm;
greitošauda -
             650š/min; būgno su šoviniais svoris - 2,4kg; pradinis kulkos greitis - 735m/sek;

        1944m. pradžioje, praėjus keliems mėnesiams po M 43 (7,62+39) šovinio sukūrimo, sovietų ginklų
           konstruktoriai  sukonstravo  kulkosvaidžius,  šaudančius naujais šoviniais, tai buvo V. Degteriov,
           A. Šilin, S. Simonov, A. Sudaev ir kitų konstruktorių ginklai. Toks greitas sureagavimas į  naujas
           technologijas buvo ilgametis konstruk- torių darbas, siekiant padidinti ginkluotėje turimo kulkosvaidžio
           PD šovinių  dėtuvėje  skaičių.  Atlikus poligoninius  bandymus,  nustatyta, kad geriausiai 
           "užsirekomendavo" V. Degteriov konstrukcijos ginklas. Priimant šį kulkosvaidį  į  ginkluotę,  jam 
           duotas  pavadinimas:  RPD-ručnoi  pulimiot  Degteriova. Kadangi tuo metu vyko Antrasis pasaulinis
            karas,  nebuvo galimybių pradėti naujo  kulkosvaidžio serijinę gamybą.  RPD didesniais kiekiais į 
            karinius dalinius  pradėtas  tiekti  tik nuo  1953m. Veik kartu pradėtas gaminti ir kiek modernizuotas
            šio kulkosvaidžio varijantas RPDM. Abu naujieji kulkosvaidžiai (RPD ir RPDM) greitu laiku buvo
            priimti daugelio pasaulio šalių ginkluotėn. Juos turėjo ir tebeturi  Egiptas,  Albanija, Kinija, buv. VDR,
            Rumunija, Suomija, Indonezija, Korėja, Lenkija, Vengrija, Vietnamas. Plačiai paplites Afrikoje ir
            Arabų šalyse. Kinijoje ir Lenkijoje kulkosvaidis nežymiai patobulintas - model 56. RPD lengvasis
            kulkosvaidis yra oru aušinamas ginklas. Jo automatika veikia dalinio parako dujų nuvedimo principu:
            šūvio metu  per angą dujos veikia stūmokli,  šis užrakto rėmą.  Ginklo  vamzdis įsukamas į 
užrakto
            dėžę ir fiksuojamas kaiščiu. Kairėje ginklo pusėje tvirtinamas šovinių būgnas, kuriame yra du
             metaliniai kaspinai po 50 šovinių kiekviename, tarpusavyje sujungti šoviniu. Kulkosvaidis labai
             manevringas, nes šovinių paduodamas be kliūčių - karys iš laikinos ugnies pozicijos į ataką gali 
            pakilti nenutraukdamas ugnies. Kulkosvaidis gali šaudyti pavieniais  šūviais bei  nepertraukiama 
            ugnimi.  Šaudant nepertraukiama ugnimi kulkosvaidis įkaista tik po 300 šūvių. Efektyvi ugnis į žemės
            taikinius - iki 800m. nuotoly - je ir į oro iki 500m. Kulkos su plienine šerdimi kaunamoji galia išlieka
            iki  1500m. Taikiklis  padalintas  kas 50 metrų, didžiausias taikiklis - 1000m. Kryptukas turi apsaugą
            ir nejudamai įtvirtintas ant savo pagrindo. Kulkosvaidis yra lengvas, patikimas ir labai nesudėtingas
            aptarnavime, o kad kulkosvaidininkui  pernešant  ginklą su įkaitusiu vamzdžiu nesužalotų rankos,
            įtaisyta medžio rankena. Žygio metu kulkosvaidis nešamas diržo pagalba su priglaustomis prie
            vamzdžio kojelėmis. RPDM modifikacija nuo pagrindinio modelio skiriasi  labai nežymiai. Čia dujų
            nuvedimo kamera yra kiek kitokios konstrukcijos, šaudant užrakto svirtis pasilieka pradinėje padėty-
            je (tuo tarpu pirminiame variante - pritvirtinta prie užrakto). Šie kulkosvaidžiai yra  Lietuvos
            kariuomenės ginkluotėje.

 Medžiagą paruošė R. Mintautas.

                                                                                į pradžią