Ginklai savigynai

            Ilgai ir sunkiai stenėdamas Lietuvos Seimas priima įstatymą leidžiantį tautai įsigyti ir nešiotis šaunamuo- sius ginklus. Tauta atsikvėpė lengviau, na dabar jau ginsimės, ir tuojau pat pamatė, kad liko eilinį kartą apgauta. Neprotingų  apribojimų  dėka leidžiami  savigynai  ginklai  (pistoletai) yra vaikiškų žaislų lygio, na, jeigu jau būti visiškai  objektyviam  ir  įvertinant  tą  tendenciją,  kuri šiuo metu vyksta Pasaulyje, tai yra ginklų kalibro didinimas, tam , kad pasiekti maksimalų stabdymo efektą. Dauguma  ginklų  ekspertų  pripažįsta,  kad  9mm.  kalibro ginklai yra neefektyvūs.  Per  paskutinius keletą metų ginklų rinką sėkmingai užkariauja ginklai, kurių  kalibrai yra: 9+21mm, 10mm"Auto", 41, 44, 45, 50.  Didelę  paklausą  turi  pistoletai,  kuriems  naudojami  revolveriniai šoviniai  357"Magnum"  kurių  energija yra virš 700 J. Mums didžiausio leidžiamo kalibro 9mm "Brovning kurz 380 Auto" šovinio energija yra viso 218J. O ką jau kalbėti apie šarvuotą  liemenę  apsirengusį  plėšiką,  belieka mesti lauk ginklą ir ieškoti akmens ar pagalio, kurio panaudojimo efektas bus keletą kartų didesnis. Na,  turime tai, ką turime, ir toliau kalbėsime apie mums leidžiamus turėti ginklus.

                                                                                       ČZ 92

           Mažų gabaritų ginklas pritaikytas žmonėms,turintiems nedilę plaštaką , yra nepatogus naudojime, labai nepatogus  ir  neoperatyvus  apkabos  pakeitimas, nėra kryptuko ir taikiklio , o   tik išfrezuota taikymosi linija, vienintelis privalumas, kad galima nepastebimai jį nešioti paslėptą po drabužiais.

 Kalibras                                  6,35mm.
 Ginklo ilgis                              128mm.
 Ginklo plotis                            21mm.
 Ginklo aukštis                         80mm.
 Taikymosi linijos ilgis             91mm.
 Vamzdžio ilgis                          63,5mm.
 Graižtvų skaičius                     6
 Ginklo svoris su šoviniais       450gr.
 Ginklo svoris be šovinių         406gr.
 Apkabos talpa                          8 šov. 
 Šovinys                                     6,35+15,5HR
 Pradinis kulkos greitis             315m/s.
 Realus šūvio nuotolis              25m.
         

                                                                                         ČZ 83

          Ginklas yra klasikinės formos, nedidelių gabaritų, bet per sunkus naudojamam kalibrui. Patogus šaudyti tiek viena ranka, tiek dviem, patogiai ir greitai keičiama apkaba. Ginklo  konstrukcija  sudėtinga,  gan  grubiai pagaminta, todėl retkarčiais stringa, be to, suku reguliuoti gaiduko nuspaudimą.

 Kalibras                                  9mm.
 Ginklo ilgis                             172mm.
 Ginklo aukštis                        127mm.
 Taikymosi linijos ilgis            126mm.
 Ginklo svoris su šoviniais      0,915kg.
 Ginklo svoris be šovinių        0,800kg.
 Vamzdžio ilgis                         96mm.
 Graižtvų skaičius                   6
 Apkabos talpa                        12šov.
 Šovinys                                   9+17Short
 Pradinis kulkos greitis           280m/s.
 Realus šūvio nuotolis             50m.
                   

                                                                               WALTHER PPK

           Nedidelių gabaritų ginklas, bet patogus rankoje, patogu ir operatyvu pakeisti apkabą, patogu nešiotis po drabužiais, nesudėtinga konstrukcija, paprastas aptarnavime, labai silpnas šovinys ir nedidelė jų atsarga.

 Kalibras                                    7,65mm.
 Ginklo ilgis                                172mm.
 Ginklo aukštis                           115mm.
 Taikymosi linijos ilgis               110mm.
 Ginklo svoris su šoviniais        0,641kg.
 Ginklo svoris be šovinių           0,585kg.
 Vamzdžio ilgis                            84mm.
 Graižtvų skaičius                      6
 Apkabos talpa                           7šov.
 Šovinys                                      7,65+17HR
 Pradinis kulkos greitis              280m/s.
 Realaus šūvio nuotolis             40m.
         

                                                                                SIG-Sauer P 230


      Labai aukštos kokybės ir kruopščiai pagamintas ginklas, nesudėtingos konstrukcijos. Patogus rankoje, lengvas ir tolygus gaiduko nuleidimas. Nepatogu pakeisti apkabą, nedidelė šovinių atsarga.

 Kalibras                                      9mm.
 Ginklo ilgis                                 168mm.
 Ginklo aukštis                            119mm.
 Taikymosi linijos ilgis                120mm.
 Ginklo svoris su šoviniais          0,567kg.
 Ginklo svoris be šovinių             0,460kg.
 Vamzdžio ilgis                             92mm.
 Graižtvų skaičius                        6
 Apkabos talpa                            7šov.
 Šovinys                                       9+17Short.
 Pradinis kulkos greitis               300m/s.
 Realaus šūvio nuotolis               50m.
         

                                                           Hecler & Koch P7 K3

         Originalios  ir  nesudėtingos  konstrukcijos  ginklas,  norint  taikliai  šaudyti  reikia  papildomų  įgūdžių, nes paėmus ginklą trimis pirštais nuspaudžiamas saugiklis, kuris pastato dūžiklį į kovinę padėtį. Rankoje ginklas yra gan patogus, lengvai keičiama apkaba, bet nedidelė šovinių atsarga.

 Kalibras                                      9mm.
 Ginklo ilgis                                 167mm.
 Vamzdžio ilgis                             96,5mm.
 Ginklo svoris su šoviniais          0,750kg.
 Graižtvų skaičius                        6
 Apkabos talpa                             8šov.
 Šovinys                                        9+17 Short.
 Realaus šūvio nuotolis               50m.
          

                                                                           Bereta Models 85BB

        Aukštos klasės ginklas, po 3000 šūvių nepastebėjau jokio išsidėvėjimo, vamzdis idealus, lengvai ardomas ir aptarnaujamas, patogus laikyti rankoje ir taikytis, patogu pakeisti apkabą, didelė šovinių  atsarga.  Yra  gaminamas su dviejų tipų apkabomis - 8 šovinių ir 13 šovinių.

  Kalibras                                           9mm
  Ginklo svoris                                   660gr
  Šovinys                                            9+17mm Short
  Vo                                                    280m/s
  Eo                                                    235J
           

                                                                                    MARGO

        Vienas iš naujausių ginklų, gaminamų Rusijoje, sportinio pistoleto "Margolin" bazėje, ir nuo jo skiriasi tik
     sutrumpintu vamzdžiu, kitokios konstrukcijos kryptuku ir supaprastintu, nereguliuojamu gaiduko nuspau-
     dimu. Ginklas rankoje patogus, didelės rankenos dėka patogu šaudyti dviem rankom. Savigynai
     naudoti šį ginklą beprasmiška, labai silpnas šovinys ,todėl stabdomas efektas nežymus. Sudėtingas ir ne-
     opertyvus apkabos pakeitimas. Nėra galimybės nešioti šovinio vamzdyje, tai vienas ir rimčiausių mecha-
     nizmo trūkumų . Ginklas yra nemažų gabaritų, todėl sudėtinga nešioti paslėptai. Šaudymui naudojant eks-
     pansyvinius šovinius, stabdomas efektas šiek tiek padidėja , bet ne  tiek ,kad ginklą galima būtu naudoti
     savigynai. 

  Kalibras                                           5,6
  Ginklo svoris                                   0,8kg
  Ginklo svoris su šoviniais               0,83kg
  Ginklo ilgis                                      190mm
  Ginklo aukštis                                 130mm
  Ginklo plotis                                    38mm
  Vamzdžio ilgis                                  100mm
  Graižtvų skaičius                             4
  Apkabos talpa                                 7šov
  Šovinys                                            5,6mm (22LR)
  Pradinis kulkos greitis                    200m/s
  Greitošauda                                     25šūv/min
  Realus šūvio nuotolis                      50m
          

                                                                                       į pradžią