Snaiperio paruošimo programa
                 
Keičiantis karo taktikai, keičiasi ir karių parošimo programos. Karinės technikos
                  vystymasis ir naujų ginklų kūrimas kardinaliai  keičia  kariuomenei  keliamas  užduotis.
                  Šiuolaikiniame  mūšyje  karys,  turintis  vieną  karinę  specialybę,  atrodo  apgailėtinai.
                  Pasaulyje didelį dėmesį  skiria universalaus kareivio paruošimo programų kūrimui. Šis
                  procesas neaplenkė ir snaiperių. Paskutinių konfliktų analizė rodo, jog snaiperių veikla
                  neapsiriboja  poziciniais   veiksmais ,  bet  siekia artimą ir  tolimą   užnugarį.   Vykdant 
                  operacijas priešo užnugaryje, mokėti taikliai šaudyti nepakanka, todėl šiame puslapyje
                  pabandysiu peržvelgti pagrindines ruošimo kryptis.

                        1.  Snaiperiniai ginklai.
                    
   2.  Ginklo pasirinkimas (priklausomai nuo keliamos užduoties).
                        3.  Ginklo priežiūra, derinimas, remontas.
                        4.  Optiniai taikikliai ir jų priežiūra.
                        5.  Optinio taikiklio išstatymas ir prišaudymas.
                        6.  Sekimo ir žvalgybos priemonės ir jų naudojimas.
                        7.  Žiūronai, tolimačiai ir jų naudojimas.
                        8.  Klasikinis šūvis.
                        9.  Taikymosi technika ir būdai.
                      10.
  Optinio taikiklio naudojimas.
                      11.  Šūvis, taikantis atviru taikikliu.
                      12.  Šūvis optiniu taikikliu.
                      13.  Atstumo nustatymo būdai.
                      14.  Pataisos, priklausomai nuo atstumo, vėjo krypties, oro sąlygų ir derivacijos.
                      15.  Šaudymas atstumu nuo 100 m iki 700 m
                                         Šaudymo padėtys:
                                                            a) gulint su atrama ir be jos,
                                                            b) sėdint su atrama ir be jos,
                                                            c) klūpint su atrama ir be jos,
                                                            d) stovint su atrama ir be jos,
                                                            e) šaudymas iš nestabilių padėčių.
                        16.  Šaudymo pozicijų pasirinkimas.
                        17.  Šaudymo pozicijų įrengimas.
                        18.  Judėjimo būdai, atsitraukimas, atsarginių pozicijų pasirinkimas.
                        19.  Šaudymo būdai, taikinių pasirinkimas.
                        20.  Žvalgyba, sekimas, informacijos rinkimas ir analizė.
                        21.  Giluminė žvalgyba.
                        22.  Giluminiai reidai ir pasiruošimas jiems.
                        23.  Sprogstamos medžiagos.
                        24.  Užtaisų gamyba.
                        25.  Minavimas , išminavimas.
                        26.  Maskavimasis, priklausomai nuo metų laiko ir vietovės.
                        27.  Ryšio priemonės.
                        28.  Ryšys, informacijos perdavimas.
                        29.  Orientavimasis pagal žemėlapį ir be jo.
                        30.  Medicina ir išgyvenimas.
                        31.  Diversinė veikla.
                        32.  Priešo ginklai ir karinė technika.
               Minimalus šūvio atstumas iš snaiperinio ginklo yra 100m. Mažesniame atstume sugauti judantį
               taikinį   praktiškai neįmanoma. Artimame kontakte su priešu, snaiperiui  būtinas trumpas
               ginklas - pistoletas ir speciali šaulio paruošimo programa.

                                                                                   į pradžią