STG-44
                
                                "Sturmgewehr"
                     
          
Pirmieji bandomieji šio ginklo ekzemplioriai pasirodė dar 1940m. , bet dėl daugelio konstruk-
                cijos klaidų ir trūkumų į serijinę gamyba taip ir nebuvo paleistas. To  meto  ginklų  ekspertai
                pranašavo šiam ginklui gerą ateitį, ir kaip rodo istorija nesuklydo. Keletą metų vyko  darbai
                ir 1943m. pirmosios ginklų partijos pasiekė SS dalinius. Per labai trumpą laiką buvo įvertinti
                ginklo privalumai prieš automatą MP 40 ir karabinus M-98, G-41 ir G-43. Ginklas labiausiai
                tiko šaudyti vidutiniais atstumais iki 400m. ir buvo patogus naudoti tiek ginantis tiek puolant.
                1944m po paskutinių patobulinimų ginklas paleistas į serijinę gamybą ir gavo "Sturmgewehr"
                pavadinimą. Pavėluotas kariuomenės apginklavimas šio ginklo modeliu įtakos karo eigai ne-
                turėjo, nors ekspertai pripažino ginklo pranašumą prieš  SSSR  šaulių  ginklus.  Iki  karo  pa-
                baigos jų buvo pagaminta 415000vnt.
                 Ginklas konstruktyviai yra nesudėtingas, didžioji jo dalis buvo gaminama štampavimo būdu
                Veikimo principas yra labai paprastas, išmetamų  dujų  nuvedimo  pagalba,  spyna  užsiraki-
                 nanti, yra ugnies režimo korektorius leidžiantis šaudyti pavieniais šūviais ir  serijomis.  Gin-
                 klas turi atskirą saugiklį abiejose jo pusėse ir yra pritaikytas  tiek  dešinei tiek  kairei  ran-
                 kai. Originali ginklo konstrukcija yra  ant tiek  patogi, kad  konstrukcijos modelis  naudoja-
                 mas po šiai dienai, kas yra labai ženklu  SSSR  sukurtuose  AK  serijos  ginkluose. Ginklui
                 naudojamas šovinys 7,92+33mm. sukurtas dar 1938m.  kaip  tarpinis  variantas  tarp  pisto-
                 letinio  9+19mm. ir šautuvinio 7,92+57mm. Šovinys labai tiko automatiniams ginklams, nes
                 jo sukeliama atatranka buvo žymiai mažesnė negu  šautuvinio  šovinio,  kas  ženkliai  page-
                 rino šaudymo rezultatus.

                                                                                       Į PRADŽIĄ