STEČKIN APS
                 
Tai vienas iš pirmųjų bandymų sukurti serijomis šaudantį pistoletą. Gaminti pradėtas
                          1951m.  Išoriškai  primena   MAKAROV   pistoletą.  Ginklas yra  pritaikytas šaudyti
                          atstume iki 200m ir turi prisegamą medinę ar plastmasinę buožę, kuri yra  ir  pistoleto
                          deklas. Kryptukas yra dviejų padėčių, o kairėje ginklo pusėje yra ugnies  korektorius
                          kuris leidžia šaudyti pavieniais šūviais ir serijomis. Didelėm  serijom  ginklas  nebuvo
                          gaminamas, ir pagrinde buvo skirtas vidaus veikalų sistemai ir spec. pajėgoms.

  Kalibras                                              9mm
  Ginklo ilgis                                         225mm
  Ginklo aukštis                                    152mm
  Taikymosi linijos ilgis                        187mm
  Vamzdžio ilgis                                     140mm
  Ginklo svoris su šoviniais                  1,780kg
  Graižtvas                                            dešinys
  Graižtvų skaičius                                4
  Šovinys                                                9+19mm
  Pradinis kulkos greitis                        340m/s
  Apkabos talpa                                     20šov
  Šaudymo tempas                                 750šūv/min
  Greitošauda                                         25-40šųv/min
  Realus šūvio nuotolis                          150m
 

                                                                                       į pradžią