SVD

                              ( SNAIPERSKAJA VINTOVKA DRAGUNOVA )
        1958m. E.F. Dragunov konstruktorių biuras ėmėsi darbo kurti pasiau automatinį snaiperinį šautuvą.
        Darbas
sekė si labai sunkiai nes buvo kuriamas konstruktyviai naujas ginklas o ne modifikuojamas
        senas ir tik  1963 metais buvo baigti poligoniniai bandymai, o neužilgo buvo  pradėtas  gaminti.  Naujai
        sukurtam  ginklui  buvo suteiktas pavadinimas "7,62mm snaiperinis Dragunovo šautuvas". Rezultate
        ginklas nusisekė ne visais rodik liais pirmavo prieš analogiškus užsienietiškus modelius, o pradėus
        gaminti specialų snaiperinį šovinį taiklu mas  padidėjo 2,5 karto. Šito pasekoje  kariuomenės  vadovybė
        priėmė  sperndimą  apginkluoti  kariuomenę.  Nuo 1963m. ir šiuo metu SVD yra pagrindinis ir nienintelis
        snaiperinis  ginklas  nors  prieš  keletą  metų  pasirodė keleta naujų modelių SVU (OC-03), VVS
        (VINTOREZ), bet jie nėra plačiai naudojami.

  Kalibras                                       7,62mm
  Ginklo svoris be šovinių             4,56kg
  Ginklo ilgis su durtuvu                1370mm
  Ginklo ilgis be durtuvo                1225mm
  Vamzdžio graižtvų ilgis                547mm
  Graižtvų skaičius                         4
  Apkabos talpa                              10šov
  Pradinis kulkos greitis                 830m/s
  Greitašaudiškomas                      30šūv/min
  Taikimosi linijos ilgis                   587mm
  Maksimalus taikimosi nuotolis:
              su atviru taikikliu           1200m
              su optiniu taikikliu          1300m
   

                                                                                     į pradžią