T-80BV  
                     

       T-80 priimtas į ginkluotę 1976 metais ir tapo pirmuoju pasaulyje serijiniu tanku su dujų turbininiu varikliu. Kovinės mašinos konstrukcijoje dalinai panaudoti atidirbti tanko T-64A elementai: pabūklas, šaudmenys, užtaisymo automatas, atskiri ugnies valdymo ir šarvuotos apsaugos mazgai. Naujas variklis, padidėjusi tanko masė ir pasikeitusios dinaminės charakteristikos buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių tobulinamos judančios dalys: vikšras su apipjautu bėgimo takeliu, patobulinti hidroamortizatoriai , velenai , atraminiai ir palaikantys volai, naujos konstrukcijos varantieji ir nukreipiantieji ratai..
      1978 metais išleistas T-80B, kuriame įmontuotas modernizuotas pabūklas, įrengtas valdomos ginkluotės kompleksas, pagerintos gynybinės charakteristikos. Nuo 1980 montuojamas naujas 1100 a. j. variklis.
      1985 m. kariuomenėje atsirado T-80BV. Tankas turi klasikinę visos įrangos su trijų žmonių įgula schemą. Vairuotojas – mechanikas yra centrinėje valdymo skyriaus dalyje. Pagerėjo apžvelgiamumas iš jo vietos, nes buvo įrengti trys tripleksiniai žiūrėjimo prietaisai vietoje vieno, kaip T-64 ir T-72 tankuose.

      Pagrindinis tanko ginklas yra specialus tanko 125mm lygiavamzdis pabūklas – paleidimo įrenginys. Šaudmenų komplektas susideda iš 38 vienetų atskirų – gilzinių užtaisų, 28 iš kurių sudėti besisukančiame užtaisymo automato transporteryje, tokiame pačiame kaip ir tanke T-64BV. Šaudmenų tipai tokie patys, kaip ir tanke T-64BV: prieššarviniai, kumuliatyviniai, pokalibriniai ir skeveldriniai – fugasiniai.
      Su pabūklu suporuotas 7.62mm kalibro kulkosvaidis PKT. Šaudymui į oro taikinius yra 12.7mm kulkosvaidis NSVT, kuris tvirtinamas ant tanko vado liuko pagrindo. Šaudyti vadas gali būdamas už šarvuoto skydo, atsidaręs liuko dangtį.
      Priekinės korpuso ir bokštelio dalies šarvuota apsauga yra daugiasluoksnė ir kombinuota. Likusios korpuso ir bokštelio dalies apšarvavimas – tai monolitinis plieninis šarvas, su dideliais storumo skirtumais.  Aukštas apsaugos lygis prieš kumuliatyvinius sviedinius pasiektas, naudojant pakabinamų šarvų kompleksą. Korpuso bortai apsaugoti guminio audinio prieš kumuliatyvinias ekranais. Yra įrengta apsauga nuo masinio naikinimo ginklo.
       Tankas T-80BV yra žemo silueto, kas padidina jo gyvybingumą mūšio lauke, korpusas ir bokštelis nudažyti maskuojančiomis spalvomis, dūmų užsklandos paleidimui naudojami TDA (termo dūminė aparatūra) ir dūminės sistemos 902B “Тuča” granatsvaidžiai. TDA yra įtaisyta tanko išmetimo vamzdyje ir reikalinga dūminės uždangos pastatymui. Veikimo principas: per specialų purkštuvą tanko dizelinis kuras įpurškiamas į išmetimo vamzdį, kur 10% sudega, o likęs virsta garais ir susimaišo su išmetamais dūmais. Vėliau mišinys išmetamas į lauką, kur susimaišo su vėsesniu oru ir kondensuojasi. Viso to rezultatas - tirštas baltas rūkas. Dūminis granatsvaidis 902B "Tučа" yra papildoma tanko ginkluotė, reikalinga dūminių užtvarų pastatymui reikalingame atstumu ir kryptimi. Dūminių granatsvaidžių blokai yra nejudamai pritvirtinti prie tanko bokšto iš abiejų šonų ir yra paleidžiami elektriniu impulsu. Tankas taip pat aprūpintas įranga, skirta apsikasimui ir minų tralo prikabinimui.
        Šiuo metu tankai T-80 yra vieni pagrindinių Rusijos Federacijos sausumos kariuomenės ginklų, jie buvo ir yra naudojami  Čečėnijos kompanijoje, beje, sovietiniai T-80 buvo panaudoti ir Vilniuje prieš televizijos bokšto gynėjus 1991 01 13.  Visa tanko ginkluotė atrodo tikrai įspūdingai, o ypač valdomos raketos, kurių nėra praktiškai nei viename vakarietiškame tanke, yra nutaikomos į taikinį lazeriniu spinduliu, o šaudyti galima važiuojant.
                                    

                                                                  Taktinės – techninės tanko T-80BV
                                                                                     savybės

      Kovinė masė     -     42.5 t.
      Įgula                  -     3 žmonės
      Aukštis              -     2219mm
      Ilgis                   -     9656mm (su atsuktu į priekį pabūklu)  
      Plotis                 -      3589mm
      Pabūklas            -      125mm lygiavamzdis – paleidimo įtaisas
      Šaudmenų   komplektas      -        38 vienetai x 125mm
                                                            1250 vienetų x 7.62mm
                                                            300 vienetų x 12.7mm
                                                            9 vienetai x 9M119
      Sviedinių tipai      -      prieššarviniai, kumuliatyviniai, pokalibriniai, skeveldriniai - fugasiniai
      Valdomos ginkluotės komplek
sas   -   9K119
      Valdoma raketa       -     9M119, raketos taikymui naudojama pusiau
                                                 automatine distancinio valdymo sistema.
      Raketos veikimo nuotolis     -    100 - 5000m.
      Tolimatis            -   lazerinis
      Stabilizatorius       -      2E26M, elektrohidraulinis
      Užtaisymas        -    automatinis
      Užtaisymo automato talpa      -    28 vienetai
      Kulkosvaidžiai     -    vienas 12.7mm,   vienas 7.62mm 
      Šarvinė apsauga     -    kombinuota
      Aktyvūs šarvai       -    pakabinami
      Dūminiai granatsvaidžiai     -    8 vienetai
      Maksimalus greitis      -    70km/h
      Važiavimo nuotolis      -    370 km
      Variklis      -        dyzelinis, dujų turbininis, tritaktis
      Variklio galingumas     -       1100 a. j.
       Įveikiamos vandens kliūties gylis, važiuojant su pasiruošimu    -       5m  
                    

        Linas Giedraitis.  
                                                                                   
į pradžią